Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina deputātus un ministrus „ēnot” skolās

Pirmdiena 31/08/2015

Uzsākot jauno mācību un akadēmisko gadu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Saeimas, pašvaldību deputātus un nozaru ministrus no 21. līdz 25.septembrim piedalīties akcijā „Skolas diena 2015”, uz dienu iejūtoties pedagoga ikdienas darba ritmā. Arodbiedrība rīko akciju, lai veicinātu lielāku sabiedrības izpratni par pedagogu darba pienākumiem un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.

LIZDA aicina politiķus kļūt par pedagogu „ēnām” un vērot viņu ikdienas darbu, novērtējot pedagogu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Pedagogi labprāt uzklausīs deputātu ieteikumus par izglītības iestādē ikdienā risināmiem jautājumiem un pārrunās nozares aktualitātes, lai veicinātu saprotamu un pārdomātu izglītības politiku. Politiķi aicināti apmeklēt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, speciālās, augstākās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Akcijas laikā lēmējvaras pārstāvjiem ir iespēja kopā izbraukt ar skolēnu autobusu, piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, ieturēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedagogiem sagatavoties nākamās dienas mācību procesam.

Kā liecina pagājušo trīs gadu akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei. Daži no līdzšinējiem deputātu skolas dienas rezultātiem: nodrošināts atbalsta personāls, mācību līdzekļi, skolēnu pagarināto grupu darbs, mēbeļu nomaiņa un citi vides uzlabojumi, finansējums izglītības darbinieku medicīnisko pārbaužu apmaksai un koplīgumu sociālo garantiju nodrošinājumam, gūts priekšstats nepieciešamībai saglabāt skolas, kliedēta neskaidrība par optimizācijas iecerēm u.c.

Uzaicinājums dalībai akcijā, ieteikumi skolas dienai, deputāta aptaujas anketa pēc vizītes izglītības iestādē – pieejami mājas lapā www.ej.uz/SkolasDiena2015 Deputāti aicināti iesaistīties akcijas norisē savā vēlēšanu reģionā, paziņojot par līdzdalības vēlmēm un iespējām LIZDA reģionālajām dalīborganizācijām (www.ej.uz/LIZDAdo) un LIZDA birojam (278 57 525, SkolasDiena@lizda.lv).