Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA neatkāpsies no prasībām uzlabot algu modeli, jo īpaši - pirmsskolu pedagogu atalgojumu

Piektdiena 04/09/2015

Izglītības un zinātnes ministrija pedagogu darba samaksas jauno modeli plāno ieviest 2016.gadā, bet pirmsskolas izglītības iestādēs vien no 2018.gada, turklāt ar 210 eiro algas samazinājumu no sākotnēji piedāvātajiem bruto 790 eiro mēnesī. Jau šobrīd daudzos bērnudārzos trūkst pedagogu, bet jauniešiem nav motivācijas šim darbam, kuru joprojām no saviem līdzekļiem finansē un arī jaunajā modelī turpinās algot pašvaldības. LIZDA uzsver, ka ir pazaudēts modeļa sākotnējais uzstādījums – veicināt vienlīdzību un izglītības kvalitāti, piesaistīt jaunos pedagogus, un tam piešķirt nepieciešamo papildus valsts finansējumu.
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) par neatliekamajiem pasākumiem pirms modeļa ieviešanas 2016. gadā un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku informējusi gan sabiedrību, gan valdību, gan savus biedrus. Izvirzītās prasības un algu paaugstināšanas grafiks apstiprināts arī LIZDA Valdes un Padomes sēdēs. 
 
Attiecībā uz pirmsskolu pedagogu algām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajā pedagogu darba samaksas modeļa pēdējās versijās tika piedāvātas algas sākot no 600 – 760 eiro pirms nodokļu nomaksas. LIZDA savās prasībās norādīja, ka algu apmēram jābūt sākot no 700 līdz 800 eiro no 2016.g 1.septembra, amata algu nosakot atbilstoši pirmsskolas izglītības grupai pēc vidējā skolēnu skaita.
Pēdējā Ministru kabineta (MK) noteikumu projektā (29.08.2015) 
IZM piedāvā divus variantus pirmsskolu pedagogu atalgojumam:
 
A) 1. grupa 600 eiro; 2. grupa 680 eiro; 3. grupa 760 eiro
B) Dalījums divās grupās ar atalgojumu: 1. grupa 580 eiro; 2. grupa 640 eiro

LIZDA uzskata, ka šāds atalgojums nav adekvāts par veicamo atbildīgo un nozīmīgo darbu pirmsskolās. Nosakot šādas algas, neizdosies palielināt jau tā trūkstošo pirmsskolu pedagogu skaitu. Uz pašvaldībām atstātā izvēle – paredzēt lielāku atalgojumu pirmsskolu pedagogiem vai nodrošināt valstī noteikto minimālo atalgojumu – veicinās nevienlīdzību, jo, kā zināms, pašvaldību budžets dažādos reģionos var būtiski atšķirties. Ministru kabinetam ir jāparedz pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai finansējums no valsts budžeta, ko līdz šim dažādas valdības solījušas jau pirms 5 – 10 gadiem. Arodbiedrība pastāv uz izglītības darbinieku izvirzītajām prasībām, jo pedagogu darba samaksas modelim jābūt atbilstošam sākotnējiem uzstādījumiem – novērst diskrimināciju, veicināt vienlīdzību un izglītības kvalitāti. 
 
Turklāt IZM variantu A vai B MK noteikumu projektā “Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi” no pašvaldību budžeta paredz tikai sākot ar 2018. gadu. LIZDA prasībās pirmsskolu pedagogiem algas paaugstinājums paredzēts sākot ar 2016. g. 1.septembri, un tās pakāpenisks pieaugums līdz 2019. gadam iekļauts LIZDA izstrādātajā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā.