Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA paudusi atbalstu Lietuvas arodbiedrībām

Ceturtdiena 10/09/2015

Vairāki Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji, tajā skaitā LIZDA (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība), pauda savu atbalstu Lietuvas arodbiedrībām, piedaloties 10. septembra protesta akcijā “Nē -  verdzībai darbavietā”.

LIZDA ar citiem LBAS pārstāvjiem piedalījās kaimiņvalsts rīkotajā protestā - gan piedaloties vērienīgā gājienā pa Ģedimina ielu Viļņā, gan vienlaicīgi ar norisēm Rīgā, piketējot pie Lietuvas vēstniecības. 

Protesta akcijas dalībnieki iestājās pret Lietuvas valdības centieniem mazināt darbinieku garantijas, liberalizējot darba attiecības un ierobežojot arodbiedrību tiesības. 

LIZDA un LBAS pauž pilnīgu atbalstu Lietuvas arodbiedrībām to centienos aizsargāt Lietuvas darbiniekus. LBAS aicina Lietuvas valdību un visus politiskos līderus Darba likuma izstrādes procesā ievērot sociālā dialoga, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvenciju principus, ES direktīvas un citus starptautiskos noteikumus un regulas, lai netiktu samazinātas un ierobežotas darbinieku tiesības un garantijas, kā arī arodbiedrību tiesības un aktivitātes.

Bildes no protesta akcijas norisēm Viļņā un piketa pie Lietuvas vēstniecības Rīgā