Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   PINTSA atbalsta pedagogu algu jauno modeli virzīt apstiprināšanai līdz ar valsts budžetu 2016.gadam

Ceturtdiena 17/09/2015

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ierosinājuma Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uz ārkārtas sēdi sanāca Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA), lai pārrunātu pedagogu darba samaksas jauno modeli un LIZDA priekšlikumus tā uzlabošanai. PINTSA vienojās, ka ministru prezidentes L.Straujumas vadītajai darba grupai modeļa  priekšlikumus un pedagogu algu paaugstināšanas grafiku jāvirza apstiprināšanai līdz ar valsts budžetu 2016.gadam. Apakšpadomes sēdē tika uzsvērts, ka papildus finansējums modelim ir jāparedz IZM budžetā, nevis no pozīcijas neparedzētiem gadījumiem.

Sēdē tika runāts arī par 2015.gada budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem rezervēto 3 miljonu eiro pārdali mazo skolu atbalstam, augstākajai izglītībai, zinātnei. Kā zināms, 3 miljoni eiro valsts budžetā rezervēti kā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas tiktu pārdalīti pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc darba samaksas modeļa aprobācijas procesa beigām, un pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas Ministru kabinetā. Tā kā jaunais finansēšanas modelis netiek ieviests 2015. gadā, LIZDA vairākkārt uzsvērusi, ka šie līdzekļi jāizmanto, lai mazinātu kādu no problēmsitācijām izglītības sektorā jau tuvākajā laikā. PINTSA pauda atbalstu šā finansējuma saglabāšanai nozarei. 

PINTSA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli from Latvian Trade Union of Education and Science Employees