Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeima 1.lasījumā atbalsta likumprojektu par izdienas pensijām pedagogiem

Piektdiena 18/09/2015

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rosinājuma Sociālo un darba lietu komisijas virzītais likumprojekts, kas paredz tiesības pieprasīt izdienas pensiju speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības skolotājiem, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu un kuru izdienas stāžs ir ne mazāks par 30 gadiem, apstiprināts Saeimas pirmajā lasījumā.

Speciālās izglītības, sporta, kā arī pirmsskolas izglītības skolotāji pēc noteikta laika nostrādāšanas pakļauti daudz lielākai iespējai „izdegt” un zaudēt profesionālās iemaņas. Tiesības uz izdienas pensiju nodrošinās attiecīgajās profesijās strādājošajiem sociālās garantijas un kalpos kā atbalsts brīžos, ja viņi savā darbā jūtas izdeguši, neaizsargāti un nespēj kvalitatīvi strādāt.

„Šiem pedagogiem ir īpaši svarīgi piešķirt tiesības uz izdienas pensiju, jo viņu darba apstākļus nav iespējams uzlabot, ieviešot kādas jaunas tehnoloģijas. Darba specifika paredz tiešu saskarsmi ar bērniem. Pedagogam jāpieliek daudz pūļu, lai tiktu galā ar stresu un saglabātu profesionālo līmeni,” likuma nepieciešamību iepriekš pamatoja par tā virzību atbildīgās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Likumprojektā plānots, ka no 2016. gada Izdienas pensiju piešķirs 80 procentu apmērā no personas mēneša vidējās darba samaksas par pēdējiem 10 attiecīgajā amatā nostrādātajiem gadiem, taču Aija Barča  jau iepriekš minējusi, ka līdz gada beigām likumprojektu trīs lasījumos nepaspēs izskatīt, līdz ar to likuma spēkā stāšanās laiks tiks mainīts.
 
Zemāk redzams balsojums par likumprojekta "Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums" pirmo lasījumu: