Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Šonedēļ Saeimas deputāti LIZDA akcijā “Skolas diena” apmeklēs izglītības iestādes

Pirmdiena 21/09/2015

No 21. – 25.septembrim notiek Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) akcija “Skolas diena 2015”, kuras laikā 12. Saeimas un pašvaldību deputāti, un nozaru ministri aicināti kļūt par pedagogu “ēnām”, lai veicinātu izpratni par pedagogu nozīmīgo un atbildīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā ikvienam bērnam. Atsaucīgākie Saeimas deputāti, kā arī kultūras ministre Dace Melbārde apmeklēs izglītības iestādes vairākos Latvijas novados. Akcijā aicināti piedalīties arī pašvaldību deputāti, par kuru iesaisti informācija tiks apkopota “Skolas dienas” noslēgumā.

Arodbiedrība novērtē to deputātu patieso interesi, kuri nolēmuši iesaistīties akcijā. Piedaloties klātienē pedagoga darba dienā, lēmējvaras pārstāvjiem būs iespēja iepazīt un novērtēt konkrētās skolas vidi – kopā izbraukt ar skolēnu autobusu, piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, ieturēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedagogiem sagatavoties nākamās dienas mācību procesam.

Kā liecina pagājušo trīs gadu akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei. Daži no līdzšinējiem deputātu skolas dienas rezultātiem: nodrošināts atbalsta personāls, mācību līdzekļi, skolēnu pagarināto grupu darbs, mēbeļu nomaiņa un citi vides uzlabojumi, finansējums izglītības darbinieku medicīnisko pārbaužu apmaksai un koplīgumu sociālo garantiju nodrošinājumam, gūts priekšstats nepieciešamībai saglabāt skolas, kliedēta neskaidrība par skolu optimizācijas iecerēm u.c.

Šogad akciju “ Skolas diena” LIZDA rīko Pasaules Skolotāju dienas ietvaros, kurā šoreiz izcelts temats par skolotāju motivāciju un spēju izmantot visu savu radošo potenciālu ikdienas darbā. Pēc vizītēm skolā deputāti tiks aicināti aizpildīt novērtējuma anketas, kurās LIZDA vēlas noskaidrot, kādas ir iespējamās barjeras, kas varētu traucēt pedagogiem pilnvērtīgi veikt savus pienākumus un saglabāt patiesu motivāciju strādāt. Aptaujas anketas par pedagogu motivāciju aizpildīs arī paši skolotāji un skolu administrācija, iegūstot trīs pušu viedokļus, kurus LIZDA izvērtēs reģionālajās diskusijās oktobrī.

Deputātiem un nozaru ministriem vēl ir iespēja pieteikt savu dalību akcijā. Uzaicinājums dalībai akcijā, ieteikumi skolas dienai un deputāta aptaujas anketa pēc vizītes izglītības iestādē – LIZDA pieejami mājas lapā www.ej.uz/SkolasDiena2015. Deputāti aicināti iesaistīties akcijas norisē savā vēlēšanu reģionā, paziņojot par līdzdalības vēlmēm un iespējām LIZDA reģionālajām dalīborganizācijām www.ej.uz/LIZDAdo un LIZDA birojam 278 57 525, SkolasDiena@lizda.lv