Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome atbalsta streika procedūras uzsākšanu

Otrdiena 22/09/2015

22. septembrī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Padomes ārkārtas sēde, kurā vienbalsīgi nolemts mainīt sarunu formātu ar valdības pārstāvjiem un uzsākt streika procedūru, kuru regulē Darba strīda likums un Streika likums. 
Lēmumu par nepieciešamību rīkot arodbiedrības Padomes ārkārtas sēdi un uzsākt streika procedūru, LIZDA vadība pieņēma konstatējot, ka sociālā dialoga ceļā gan ar lēmējvaras, gan ar izpildvaras pārstāvjiem nav panākts vēlamais rezultāts un valstī tiek turpināts tiesiskais nihilisms, nerunājot par vairāku priekšvēlēšanu vienošanos minēto solījumu godprātīgu izpildi.
2016.gada valsts budžetā finansējums izglītībai un zinātnei nav paredzēts Izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātniskās darbības likumā noteiktajā apmērā un atalgojuma reformai resursi plānoti pozīcijā “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, neskatoties uz to, ka sabiedrībai izglītības un zinātnes nozare tiek minēta kā valdības prioritāte numur trīs. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība plāno finansēt pedagogu darba samaksas jauno modeli, kas praktiski nozīmē to, ka tik nozīmīgajai algu reformai, kuru plānots ieviest ar 2016. gada 1. septembri, valsts budžetā nav rezervēts konkrēts nepieciešamais finansējums.
 
LIZDA atzinīgi vērtē, ka tika izveidota darba grupa premjeres Laimdotas Straujumas vadībā, taču pēc pirmajām sanāksmēm ticība, ka grupas darbs tiks koncentrēts, lai lemtu par reāliem uzlabojumiem modeļa ieviešanai un iespējām rast nepieciešamo papildus finansējumu zuda, jo tikšanās norisināsies līdz pat 8. oktobrim, bet valsts budžetu plānots iesniegt Saeimā jau 30. septembrī. 
 
LIZDA padome, pieņemot lēmumu par streika procedūras uzsākšanu, rēķinās ar iespējamo viedokļu dažādību sabiedrībā, taču ir gatava tikties un skaidrot savu nostāju ar jebkuru iesaistīto pusi. Arodbiedrības prasībās nav noteikts tikai piešķirt adekvātu pedagogu darba samaksu visos līmeņos, bet arī pedagogu darba samaksas jaunajā modelī panākt sākotnējo uzstādījumu izpildi, proti – novērst nevienlīdzību, nepieļaut pedagogu pārslodzi, veicināt izglītības kvalitāti un jaunu pedagogu piesaisti darbam nozarē.
 
LIZDA, kā izglītības un zinātnes darbinieku interešu aizstāvis, neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā modeļa “kompromisa variantu” bez arodbiedrības priekšlikumiem tā uzlabošanai. Nozares darbinieki mūsu valstī ir bijuši izturīgi un pacietīgi, godprātīgi turpinot pildīt savu darbu, neskatoties uz to, ka krīzē ticis samazināts finansējums un jau gadiem partiju solījumi lēni izplēn uzreiz pēc vēlēšanām. Kā pretarguments pedagogu algu palielināšanai sabiedrībā mēdz izskanēt apgalvojums par vājo izglītības kvalitāti. Ir maldīgs uzskats, ka Latvijā izglītības kvalitāte kopumā ir zema. Progress, protams, ir nepieciešams, un LIZDA vairākkārt paudusi priekšlikumus arī par kvalitātes jautājumiem, taču šajā situācijā ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu svarīgi uzdot sev jautājumu – vai es esmu motivēts strādāt, ja mans darbs tiek kritizēts, novērtēts ar zemu atalgojumu un es tieku muļķots ar tukšiem solījumiem?
 
No arodbiedrības lēmuma izriet veikt visas nepieciešamās Darba strīda likuma un Streika likuma procedūras, un, ja procesa laikā no valdības puses netiks sagaidīta vēlamā rīcība – likumīgi uzsākt izglītības darbinieku streiku.
 
LIZDA aicina ikvienu izglītības un zinātnes darbinieku šajā mirklī patiesi novērtēt savu nozīmīgo darbu kā arī atbalstīt savus kolēģus!

Lizda Padomes ārkārtas sēde 22.09.2015 from Latvian Trade Union of Education and Science Employees