Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIVA pievienojas LIZDA viedoklim

Piektdiena 25/09/2015

LIVA uzskata - laikā, kad valstī tiek palielināta minimālā alga, nepieciešams palielināt finansējumu pedagogu atalgojumam, taču pedagogu atalgojuma jaunais modelis diemžēl nav izstrādāts līdz galam un būtiski sociālo partneru priekšlikumi modeļa pilnveidošanai nav ņemti vērā. Sociālie partneri - LLPA, LPS, LIZDA un LIVA - vairakkārt aicinājusi IZM turpināt diskusijas un darbu pie jaunā modeļa izstrādes un priekšlikumus, kurus ierobežotā finansējuma dēļ nav iespējams iekļaut pedagogu darba samaksas modelī 2016.gadā, iestrādāt MK apstiprinātā pedagogu algu paaugstināšanas grafikā, noradot konkrētus laikus šo priekšlikumu realizēšanai.

Premjeres L.Straujumas vadīta darba grupa šobrīd dara darbu, ar ko vajadzēja sākt jaunā modeļa izstrādi, - apzina esošo situāciju - cik sakārtots ir skolu tīkls Latvijā, kāds ir pašvaldību finansiālais ieguldījums sava novada izglītības attīstībā, kā pašvaldības vērtē esošo un jauno pedagogu atalgojuma modeli (kādi būs katras pašvaldības ieguvumi un zaudējumi). Dzirdētais jau notikušajās darba grupas sēdes liecina, ka viedokli ir neviennozīmīgi un pretrunīgi.

Ja IZM uzskata, ka modelis gatavs ieviešanai, tad šobrīd, būtiski jaunā modeļa priekšrocības un ieguvumus skaidrot nozares cilvēkiem, taču situācija, kad Latvijas pedagogi gatavojas streikam, liecina, ka šāda komunikācija starp IZM un nozari nav bijusi pietiekami veiksmīga.
 
LIVA atbalstīs Latvijas pedagogus. 
 
*Šī raksta oriģinālais avots: http://www.livao.lv/