Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Pirmdiena 28/09/2015

Šonedēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrija sākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 23 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015”.

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija. Konkursā vērtē izglītības iestādes, kurās vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības biedri.

Turpmāko nedēļu laikā LIZDA žūrija viesosies Skaistkalnes vidusskolā, Rūjienas vidusskolā, Matīšu pamatskolā, Zemgales vidusskolā, Pumpuru vidusskolā, Rīgas 233. un Rīgas 220.  pirmsskolas izglītības iestādē, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa” un “Dzintariņš”, Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Stalbes vidusskolā, Ērgļu vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Saldus pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Tirzas pamatskolā, Zvejniekciema vidusskolā, Valles pirmsskolas izglītības iestādē “Cielaviņa”, Gulbenes 2. vidusskolā, Iecavas vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē “Krimulda”, Rojas vidusskolā, Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā un Lizuma vidusskolā.

LIZDA žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumus pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.
 
Konkursa uzvarētājus LIZDA svinīgi paziņos un apbalvos 2015.gada 30.oktobrī Pasaules Skolotāju dienas un Pasaules dienas par cienīgu darbu ietvaros LIZDA rīkotajā diskusiju pasākuma “Parunāsim atklāti?” noslēgumā. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015”, kā arī vērtīgas piemiņas veltes kolektīvam.

Šogad konkurss tiek rīkots Pasaules Skolotāju dienas ietvaros ar Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) atbalstu. Šogad Pasaules skolotāju dienā tiek izcelts pedagogu motivācijas jautājums un spēja savā darbā pilnībā izmantot profesionālās zināšanas un radošo potenciālu. Kā zināms, darba vides apstākļi var būtiski ietekmēt darbinieku labsajūtu un spēju strādāt.