Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vienoti prasībā par 2,5 miljonu piešķiršanu zinātnei

Otrdiena 29/09/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izvirzījušas prasību par 2,5 miljonu eiro papildus finansējuma piešķiršanu zinātnei budžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" apakšprogrāmmā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums".

Atbalstu par šīs prasības ievērošanu, nosūtot vēstuli Ministru prezidentei L.Straujumai, Saeimas Izglītības, zinātnes, kultūras komisijai un Finanšu ministrijai, pauduši arī: 

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA)
Latvijas Zinātnes padome (LZP) 
Latvijas Zinātnieku savienība (LZS)

Savukārt, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) valde uzskata, ka:
1. 2016.gadā Izglītības un zinātnes ministrijai budžets jāpalielina, lai nodrošinātu jau spēkā esošu normatīvo aktu izpildi.
2. Finansējums pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai ir jābūt valsts pamatbudžetā nevis valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 

Latvijas Zinātņu akadēmija:
Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs vēlas paust savu satraukumu par stāvokli Latvijas zinātnes finansēšanā. Jau vairāku gadu garumā nav nodrošināta Zinātniskās darbības likuma 32.3.panta izpiIde, kas nosaka, ka "Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinatniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta".
Mēs lūdzam Jūs darīt visu iespējamo, lai šī likuma norma īstenotos 2016.gada valsts budžetā. Situāciju tagad vēl vairāk sarežģījis fakts, ka 2015. gada augustā beidzas zinātnieku nodarbinātība iepriekšējā plānošanas periodā Eiropas projektos. Nākamā plānošanas perioda struktūrfondu finansējums zinātniekiem būs pieejams tikai ar 20l6.gada II un III ceturksni, kas rada finansējuma pārrāvumu un riskus zinātnieku, īpaši jauno zinatnieku, noturēšanai Latvijā. Zinātnes finansējuma nepārtrauktības nodrošinājumam, kā aprēķinājusi lzglītības un zinātnes ministrija, 2016. gada pirmajiem mēnešiem vien būtu nepieciešami papildus 2,5 milj.euro.

Latvijas Zinātnes padome:  
Latvijas Zinātnes padome izsaka atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījumam (01.09.2015. Nr. 01-05/3668) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasībai (24.09.2015 Nr. 152) par 2,5 miljonu Euro papildus finansējuma piešķiršanu zinātnei budžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" apakšprogrāmmā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums". Latvijas Zinātnes padome arī piekrīt vēstulēs paustajam situācijas novērtējumam saistībā ar finansējuma pārrāvumu, kas veidojas sākot ar 2015. gada augustu, un tā iespējamajām negatīvajām sekām.

Latvijas Zinātnieku savienība:
Latvijas Zinātnieku savienība (turpmāk – LZS) atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījumu (IZM vēstule 01.09.2015. Nr. 01-05/3668) un lūdz rast iespēju ieplānot papildu finansējumu 2,5 milj.euro apmērā 2016.g. budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”, lai nodrošinātu arī turpmāk zinātnes finansējuma nepārtrauktību un neradītu zinātnes cilvēkresursu aizplūšanas risku.