Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM atbilde uz LIZDA izvirzītajām prasībām

Piektdiena 02/10/2015

IZM atbildes vēstule
 
Pēc 2015. gada 22. septembrī pieņemtā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes lēmuma sākt streika procedūru, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) tika nosūtīta oficiāla vēstule ar formulētām LIZDA prasībām, kuru neievērošanas gadījumā notiks streiks, atbilstoši Darba strīda likumam un Streika likumam. Izskatot ministrijas atbildi, arodbiedrība secināja, ka kopumā atbildēs pausta vispārēja nostāja, un, pat ja tā ir konceptuāli atbalstoša, nav skaidras rīcības, kā tiks risinātas norādītās problēmas un cik lielā apmērā tiks nodrošināti finanšu resursi prasību izpildei. IZM sniegto atbildi LIZDA uzskata par neapmierinošu, tādēļ streika procedūra tiek turpināta – arodbiedrība rosinājusi veidot izlīgšanas komisiju.
 
LIZDA prasības: 
1. Ņemt vērā LIZDA priekšlikumus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai, nodrošinot tā ieviešanai nepieciešamo finansējumu.
2.  pildīt Izglītības likuma 53.panta otro daļu, izstrādājot un Ministru kabinetam apstiprinot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku; 
3. atbalstīt likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likums” virzību Saeimā, sniedzot pozitīvu IZM atzinumu; 
4. pakāpeniski atjaunot atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem no valsts budžeta; 
5. izstrādāt atbalsta programmu pedagogiem, kas skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu;
6. nodrošināt Augstskolu likuma 78.7.panta izpildi, proti, „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta”; 
7. nodrošināt Zinātniskās darbības likuma 32.3.panta izpildi, proti, „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta”.