Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM atbilde uz LIZDA izvirzītajām prasībām

Piektdiena 02/10/2015

IZM atbildes vēstule
 
Pēc 2015. gada 22. septembrī pieņemtā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes lēmuma sākt streika procedūru, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) tika nosūtīta oficiāla vēstule ar formulētām LIZDA prasībām, kuru neievērošanas gadījumā notiks streiks, atbilstoši Darba strīda likumam un Streika likumam. Izskatot ministrijas atbildi, arodbiedrība secināja, ka kopumā atbildēs pausta vispārēja nostāja, un, pat ja tā ir konceptuāli atbalstoša, nav skaidras rīcības, kā tiks risinātas norādītās problēmas un cik lielā apmērā tiks nodrošināti finanšu resursi prasību izpildei. IZM sniegto atbildi LIZDA uzskata par neapmierinošu, tādēļ streika procedūra tiek turpināta – arodbiedrība rosinājusi veidot izlīgšanas komisiju.
 
LIZDA prasības: 
1. Ņemt vērā LIZDA priekšlikumus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai, nodrošinot tā ieviešanai nepieciešamo finansējumu.
2.  pildīt Izglītības likuma 53.panta otro daļu, izstrādājot un Ministru kabinetam apstiprinot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku; 
3. atbalstīt likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likums” virzību Saeimā, sniedzot pozitīvu IZM atzinumu; 
4. pakāpeniski atjaunot atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem no valsts budžeta; 
5. izstrādāt atbalsta programmu pedagogiem, kas skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu;
6. nodrošināt Augstskolu likuma 78.7.panta izpildi, proti, „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta”; 
7. nodrošināt Zinātniskās darbības likuma 32.3.panta izpildi, proti, „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta”.