Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IZM veido izlīgšanas komisiju

Piektdiena 02/10/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), iepazīstoties ar  28. septembrī saņemto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atbildes vēstuli par LIZDA prasībām, secināja, ka sniegtās atbildes nav viennozīmīgas un konkrētas – tās nepauž skaidru nostāju un rīcību prasību izpildei, tādēļ arodbiedrība turpinās streika procedūru, rosinot veidot izlīgšanas komisiju. Pirmajā oktobrī LIZDA saņēma ministrijas vēstuli par piekrišanu veidot izlīgšanas komisiju saistībā ar LIZDA iesniegtajām prasībām.

LIZDA deleģējusi septiņus pārstāvjus, kuri veidos izlīgšana komisiju no arodbiedrības puses:
Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja;
Edgars Grigorjevs, LIZDA priekšsēdētājas vietnieks;
Ilze Trapenciere, LIZDA eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos;
Inga Ermansone, LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
Inta Libreiha, LIZDA Talsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
Ligita Semjonova, LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja;
Baiba Zaremba, LIZDA Dobeles starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja; 

IZM deleģētie pārstāvji:
Mārīte Seile, izglītības un zinātnes ministre,
Līga Lejiņa, IZM valsts sekretāre,
Evija Papule, IZM Izglītības departamenta direktore,
Kaspars Bērziņš, izglītības un zinātnes ministres padomnieks,
Modra Jansone, IZM vecākā eksperte,
Ilona Raugze, VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos,
Arvils Ašerādens, FM parlamentārais sekretārs.

Izveidotajai izlīgšanas komisijai ir jāizvērtē domstarpību protokols. Pēc protokola detalizētas izlīgšanas komisijai ir jāsniedz lēmums. Ja lēmums ir labvēlīgs arodbiedrībai, tālāka rīcība neseko, taču, ja lēmums ir negatīvs LIZDA piesaka streiku un par to paziņo ne vēlāk kā septiņas dienas pirms konkrētas rīcības.