Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ingas Vanagas vēlējums pedagogiem

Piektdiena 02/10/2015

 

Mīļie pedagogi,
Vēlos patiesi un no sirds sveikt Jūs šajā īpašajā svētku laikā, kad gan Latvijā, gan citur pasaulē tiek svinēta Skolotāju diena! Tradīcija katru gadu teikt īpašu Paldies par to, ka Jūs esat ir vērtīga, taču vēl vērtīgāk būtu, ja mūsu valstī Jūs justos novērtēti ik dienas.

Pret skolotāja profesiju izjūtu lielu cieņu, un man patiess prieks un gandarījums, ka varu strādāt kopā ar tik daudziem Latvijas pedagogiem. Es vēlu Jums laimi, labklājību, sirdsmieru un veselību. Mūsu pedagogus es redzu kā stiprus un sirdsgaišus cilvēkus, kas spēj mainīt un ietekmēt kopējo sabiedrības domu un noskaņojumu. Kopā mēs iestājamies par labklājību un pozitīvām pārmaiņām.

Es ticu, ka pozitīvas pārmaiņas ir iespējamas, ja būsim vienoti un pārliecināti par sevi. Ikviena pedagoga balss ir nozīmīga un vērtīga. Vairojiet ticību, spēku un pārliecību sevī, jo pārmaiņu sākums meklējams katrā no mums!

Lai Jums gaiši svētki un iedvesmas pilns 2015./2016. mācību gads!

Cieņā,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja,
Inga Vanaga