Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Notiks pēdējā L.Straujumas darba grupas sanāksme

Ceturtdiena 08/10/2015

Š.g. 09.oktobrī paredzēta pēdējā premjerministres Laimdotas Straujumas darba grupas sanāksme par skolu tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu ilgstspējai un pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu. Kopš septembra sākuma ir notikušas desmit darba grupas tikšanās. Sākotnējais uzstādījums bija mēneša laikā, līdz ar 2016.g. budžeta izstrādi, rast risinājumus modeļa uzlabošanai, ņemot vērā sociālo partneru iebildumus. Desmit darba grupas sanāksmēs būs uzklausīti visu 119 pašvaldību pārstāvju viedokļi un komentāri par pedagogu darba samaksas jauno modeli – ieguvumi un zaudējumi pašvaldību pārziņā esošajās skolās. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) secināja, ka lielākoties pašvaldību iebildumi par pedagogu darba samaksas modeli sakrīt ar LIZDA norādītajiem. 
 
Pēc pēdējās Ministru prezidentes darba grupas sanāksmes 09. oktobrī tiks veikti secinājumi par uzklausītajiem pašvaldību un sociālo partneru iebildumiem, komentāriem un priekšlikumiem. Darba grupas rezultāti lielā mērā ietekmēs arī LIZDA un IZM Izlīgšanas komisijas pārrunājamos jautājumus 14. oktobrī, jo, kā zināms, viena no LIZDA Padomes lēmumā pieņemtajā prasībām saistīta ar nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu pedagogu darba samaksas modelim, ņemot vērā LIZDA iebildumus.
 
Kā zināms,LIZDA turpina streika procedūru, ko nosaka Darba strīda likums un Streika likums. Šobrīd ir izveidota Izlīgšanas komisija, kuras pirmā sanāksme notiks 14. oktobrī.