Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA prasības modeļa uzlabošanai ar IZM izmaksām un komentāriem

Otrdiena 13/10/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir pārskatāmā veidā apkopojusi iebildumus un priekšlikumus par atalgojuma modeli, kuri jau iepriekš vairākkārt publicēti kā "Neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai" un "LIZDA priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam 2017. - 2019. gadā". Zemāk atrodamajos pdf. failos, norādītas arī IZM aprēķinātās izmaksas pie LIZDA izvirzītajām pozīcijām, savukārt, pie tiem punktiem, kur nav veikti aprēķini redzami gan IZM, gan LIZDA komentāri.

LIZDA priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam 2017. - 2019 gadam + IZM aprēķinātās izmaksas un komentāri pdf.

LIZDA izstrādātie neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai + IZM izmaksas un komentāri pdf.