Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Bibliotekāru biedrība atbalsta LIZDA pozīcijas par pedagogu atalgojuma modeli

Trešdiena 21/10/2015

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdē pieņemts lēmums pilnībā atbalstīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pozīciju un izteiktos iebildumus un priekšlikumus attiecībā uz pedagogu darba samaksas jauno modeli. LBB uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) šobrīd piedāvātais atalgojuma modelis nav taisnīgs attiecībā uz skolu bibliotekāriem. IZM skolu bibliotekāriem piedāvātās amata likmes būtiski apdraud skolu bibliotēku iespējas pildīt to funkcijas un nodrošināt atbalstu kvalitatīvam izglītības procesam. 

LBB aicina IZM pārskatīt nepārdomātās un netālredzīgās izmaiņas pedagogu atalgojuma modelī un turpināt dialogu ar LIZDA un citiem sociālajiem partneriem, tai skaitā LBB un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību, lai atrastu optimālāko pedagogu atalgojuma modeli.