Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM nav gatava atzīt modeļa nepilnības

Piektdiena 23/10/2015

 *Raksts sagatavots žurnāla "IR" debašu sadaļai http://www.ir.lv/debates/ 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir bijusi klāt pie modeļa izstrādes jau no pašiem pirmsākumiem. Iepazīstoties ar pirmajām noteikumu projekta versijām LIZDA secināja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātā modeļa uzbūve un pamatprincipi kopumā atbilst šī brīža sistēmas nepilnību maiņai, taču jau sākotnēji LIZDA pamanīja un izcēla vairākus neskaidros jautājumus – vispārizglītojošo skolu un profesionālo skolu pedagogu atalgojums, pirmsskolu pedagogu atalgojums, atbalsta personāla noslogotība, lielais kontaktstundu skaits mācību procesa nodrošinājuma blokā, neiekļautā 10% piemaksa Valsts ģimnāzijām, nepietiekams finansējuma apjoms speciālās izglītības iestādēs un internātskolās un vēl daudzus citus. 2015. gada marta mēnesī LIZDA pieprasīja IZM līdz maijam iepazīstināt arodbiedrību ar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa gala variantu un tā ieviešanas izmaksām. LIZDA padome pieprasīja valdības apliecinājumu par nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu 2016. gada un 2017.gada valsts budžetā, kā arī valdībā apstiprinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku turpmākajiem pieciem gadiem. Toreiz IZM LIZDA padomes sēdē solīja, ka jaunajā modelī visiem pedagogiem algas palielināsies, izņemot tos, kuri šobrīd strādā ar lielu pārslodzi. Tāpat uzsverot, ka ministrijai esot skaidrs, cik liels papildus finansējums nepieciešams un kādā veidā IZM to valdībā pieprasīs. Ja IZM viss bija skaidrs, tad pedagogiem joprojām bija daudz jautājumu par plānoto modeli. LIZDA aicināja IZM uzlabot pārmaiņu komunikāciju un vairāk skaidrot tos jautājumus, kurus izcēla iesaistītās puses – arodbiedrība, pārstāvji no Valsts ģimnāzijām, atbalsta personāla, pirmsskolām, augstskolām, speciālās izglītības skolām u.c.

LIZDA apzinājās, lai izpildītu arodbiedrības prasības ir nepieciešams vēl papildus finansējums modeļa ieviešanai, tāpēc savlaicīgi lūdza IZM veikt aprēķinus katrai LIZDA prasībai, lai vēlāk varētu diskutēt par iespējamajiem kompromisiem un, lai būtu skaidrs, kādu finansējuma apmēru nozares ministrijai prasīt Valts budžeta projekta izstrādes laikā. Ministrijas veiktos aprēķinus LIZDA saņēma vien septembra beigās. Saasinoties modeļa ieviešanas jautājumam, procesa vadību pārņēma ministru prezidente Laimdota Straujuma, solot, ka neskaidrie jautājumi tiks atrisināti mēneša laikā. Atrisinājumu tā arī nesagaidījām – vien apokopotus 119 pašvaldību iebildumus, kuri lielā mērā sakrīt ar arodbiedrības izteiktajiem.

Šobrīd esam tur, kur esam – līdz Valsts budžeta apstiprināšanai atlicis pavisam ierobežots laiks. Modelis tapis ievērojami daudzās versijās – tajās atkal un atkal uzrādījās tās nepilnības, par kurām LIZDA jau vairākkārt bija iebildusi. Daudzi pedagogi vēl līdz šim nav sapratuši – kā veidosies viņu alga, un kas viņus sagaidīs pēc modeļa ieviešanas. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujams ieviest modeli, kamēr tajā ir tik daudz nesaskaņotu jautājumu ar sociālajiem partneriem, un tik daudzi nozares pārstāvji ir pauduši bažas un neapmierinātību saistībā ar izmaiņām, kuras radītu šī algu reforma.

Ministru prezidente publiski pauž viedokli, ka protesta akcijas neko neatrisinās, esot jāturpina diskusijas un darbs pie modeļa. LIZDA uzskata, ka ir darījusi maksimālo – piedalījusies darba grupās, uzrunājusi Finanšu ministriju, Tiesībsargu, visas Saeimas koalīcijas partijas, sadarbojusies ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju un daudzām citām iesaistīto pušu pārstāvniecībām, kuras atbalsta LIZDA pozīciju. Ja uz nākošo izlīgšanas komisijas sēdi IZM nebūs veikusi būtiskus labojumus atalgojuma modelī, LIZDA viennozīmīgi lems par streiku, jo tas jau ir attieksmes jautājums.

LIZDA ir secinājusi, ka IZM nav gatavi atzīt, ka modelī ir daudzas būtiskas nepilnības. Ministrijas argumenti, kādēļ jāievieš modelis ir ļoti pozitīvi un atbalstāmi, tomēr zem katra no tā slēpjas kāds zemūdens akmens, kurš netiek atklāts un skaidrots.