Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IZM turpinās darbu Izlīgšanas komisijā

Ceturtdiena 29/10/2015

29.10.2015. Izlīgšanas komisijas sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vienojās par divām no septiņām arodbiedrības prasībām. Tāpat komisija sanāks uz vēl vienu pēdējo sēdi novembra pirmās nedēļas laikā, lai censtos vienoties arī par pārējām arodbiedrības prasībām.
 
Abām pusēm šīs dienas sēdē izdevās rast vienošanos tikai par diviem no septiņiem jautājumiem:
 
  • Par Izdienas pensijām pirmsskolu, speciālās izglītības un sporta skolotājiem, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu un kuru darba stāžs pedagoga profesijā ir 30 gadi.  IZM konceptuāli atbalstīja likumprojekta tālāku virzīšanu Saeimā, ar piebildi, ka tas jāskata saistībā ar jaunu izdienas pensiju sistēmas izveidi valstī, par ko atbild Labklājības ministrija, un kontekstā ar valsts finanšu iespējām. LIZDA uzsvēra, ka izdienas pensijas tiek piešķirtas pēc indivīda brīvas izvēles vai trupināt darbu pedagoga profesijā vai nē, turklāt pēc aptuvenajām aplēsēm gadā uz izdienas pensijām varētu pretendēt vien 80 – 100 pedagogi.

  • Par atbalsta sistēmu tiem pedagogiem, kuri varētu zaudēt darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā. LIZDA un IZM bija vienisprātis, ka atbalsta sistēmu varētu pilnveidot un attīstīt kopā ar Labklājības ministriju, savukārt IZM nodrošina bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi,  kā arī iespējas pārkvalificēties citā profesijā.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile sēdē apstiprināja, ka ir ņemtas vērā arī prasības par 10% piemaksu Valsts ģimnāzijām, mazajās skolās paredzēt pilnu amata vienību direktoram un ļaut izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem vadīt līdz 7 mācību stundām, par to saņemot samaksu, kā arī noteikt logopēdu skaitu uz izglītojamajiem 5-6 gadīgo posmā attiecībā 1:200.
 
LIZDA un IZM nespēja vienoties par pirmsskolu pedagogu atalgojumu. Kā zināms IZM piedāvātajā noteikumu projektā pirmsskolu pedagogiem algu paaugstinājums gaidāms tikai no 2018.gada, turklāt esošajā versijā iekļauti divi pirmsskolas pedagogu darba samaksas varianti:
 
 
IZM nevarēja atbildēt, par kuru piedāvāto variantu ministrija šobrīd iestājas. Par LIZDA prasību pakāpeniski samērot pirmsskolu pedagogu atalgojumu, pietuvinot to vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojumam, ministrija piekrita, ka jautājums ir jārisina, taču pārrunās ar pašvaldībām, jo no valsts budžeta pirmsskolas finansētas visdrīzāk tuvākajā laikā netiks, lai arī arodbiedrībai ar visām valdošās koalīcijas partijām par to ir noslēgta priekšvēlēšanu vienošanās. LIZDA uzsver, ka ministrijas kompetencē ir parūpēties par to, lai tiktu novērsta nevienlīdzība starp pirmsskolu un vispārējās izglītības pedagogiem jau sākot ar 2016.gadu.
 
Attiecībā uz pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kuru paredz Izglītības likuma 53.pants, ministrija apstiprināja tā nepieciešamību, taču tā izstrādi plāno uz 2016. gada 1.martu, uzsverot, ka grafiku nav iespējams izstrādāt, kamēr nav vienošanās par to, kāda būs pedagogu darba samaksas sistēma nākošajā gadā. LIZDA nepiekrīt šādai grafika izstrādes novilcināšanai, jo uzskata, ka skaidrība par to, kā tiks maksātas algas izglītības darbiniekiem jārod tuvākajā laikā, savukārt grafika izstrādes laiks būtu pietiekams līdz novembra beigām. Kā zināms, LIZDA jau jūnijā, steidzamības kārtā pēc IZM aicinājuma, izstrādāja un iesniedza savus priekšlikumus grafikam.
 
Finanšu ministrijas pārstāvis komisijas sēdē apliecināja, ka 2016.gada valsts budžeta projektā ir rezervēti papildus 9 miljoni eiro un turpmāk ik gadu 27 miljoni eiro pedagogu darba samaksas jaunajam modelim.
 
Joprojām netika rasts kompromiss par iespējamajiem risinājumiem, lai tiktu pildīts Zinātniskās darbības un Augstskolu likums. Finanšu ministrija norāda, ka līdzekļus zinātniskajai darbībai no valsts budžeta nav iespējams nodrošināt, tomēr LIZDA vēršas pie IZM un aicina domāt kā tuvākajā nākotnē nodrošināt pietiekamu finansējumu nozares attīstībai.


LIZDA prasības pedagogu atalgojuma reformas un valsts budžeta kontekstā from Latvian Trade Union of Education and Science Employees