Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Žūrijas vizītes “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015” ietvaros

Otrdiena 03/11/2015

Foto attēli no LIZDA žūrijas vizītēm: http://ej.uz/foto_pdii_2015

Pēdējo dažu nedēļu laikā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrijai bija lieliska iespēja viesoties 23 pirmsskolas un vispārējās vidējās izglītības iestādēs Liepājā, Krimuldā, Lizumā, Pumpuros, Rojā, Saldū, Stalbē, Slampē, Zvejniekciemā, Madlienā, Ērgļos, Gulbenē, Iecavā, Krāslavā, Matīšos, Odzienā, Rūjienā, Skaistkalnē, Tirzā, Vallē un Rīgā.

LIZDA secināja, ka visās iepazītajās izglītības iestādēs darba devējs ir izveidojis cienīgus darba apstākļus. Šajās iestādēs tiek nodrošināta labvēlīga un patīkama vide gan darbiniekiem, gan skolēniem. Uzdevums izvēlēties 9 izglītības iestādes, kuras apbalvot ar goda plāksni, bija patiešām atbildīgs un smags, jo vizīšu laikā LIDZA žūrija redzēja, ar kādu degsmi darbinieki atbalsta viens otru un kopj savu darba vidi, un ikviena skola un bērnudārzs ir pelnījis atzinības vārdus.

Katrā izglītības iestādē varēja atrast un izcelt kaut ko īpašu – tradīcijas, talantus, labos darbus, oriģinālas idejas. Dažas no žūrijas spilgtākajām atziņām: 

Skaistkalnes vidusskolā direktore ir ar patiesas saimnieces ķērienu, jo pedagogiem ir perfekts nodrošinājums ar darbam nepieciešamajiem materiāliem, turklāt nav būtisku ierobežojumu izdrukām un vajadzības pēc papildus nodrošinājuma iespēju robežās vienmēr tiek apmierinātas.

Ērgļu vidusskolā vienmēr vadības sēdes protokols sākas ar Paldies. Īpašu paldies kolektīvs pasaka arī tehniskajam personālam 1.septembrī par skolas sakopšanu jaunajam mācību gadam. Savukārt ik dienu bērnu piena starpbrīdī kolektīvs satiekas uz 15 min. kafijas pauzi ar anekdotēm iz dzīves.

Rūjienas vidusskolā 1.septembrī viss kolektīvs – skolēni un skolotāji dodas kopīgā gājienā pa pilsētas ielām. Rūjienas dziedošās skolas skolotāji saliedējas arī savos klases vakaros Skaņajā kalnā, un kopā ar saviem pensionētajiem skolotājiem Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, pat pašiem pārģērbjoties par salavecīti.

Rīgas 233 PII vadītāja darba koplīgumā parūpējusies, ka darbiniekiem pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu stundu. Kolektīvs ir ļoti spējīgs, jo problēmas, kurām politiķi tikai sāk meklēt risinājumus, šī bērnudārza skolotāja Diāna jau patstāvīgi spējusi pieņemt izaicinājumus, divu gadu laikā iemācot Afganistānas bēgļu meitenītei latviešu valodu.

Vecumnieku novada Valles pagasta PII “Cielaviņa” skolotāji var ļoti brīvi sniegt priekšlikumus savai vadītājai, ko apliecina kaut vai fakts, ka skolotājas pašas dizainē savas darba mēbeles un vadība akceptējoši pasūta aprīkojumu.

Gulbenes 2. vidusskola ir vienojusies ar skolēnu vecākiem par to, ka skola jāveido kā ģimenei draudzīga vide, par pamatu ņemot emocionālo un fizisko drošību, augstu izglītības kvalitāti, individuālo talantu attīstīšanu. Vidusskolas kolektīvs komandas garu stiprina augusta beigās kopīgās komandas saliedēšanas aktivitātēs.

Iecavas vidusskolā ir oficiāli izveidota darba strīdu komisija, bet tai nav darba, jo visi dzīvo saticīgi un kopā ar vecākiem bauda mākslu, lielkoncertus, izstādes, žetonvakarus. Vadītāja novērtē katru darbinieku un katram samaksā pateicības dāvanu par papildus darbiem.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā katru dienu garajā starpbrīdī 20 min. kolēģi satiekas skolotāju istabā, neformāli pārrunājot gan aktuālo un ļoti nopietno, gan savus jokus un anekdotes.

Matīšu pamatskolā nodrošinātas naudas piemaksas kā balvas gan skolēniem, gan skolotājiem par sasniegumiem valsts olimpiādēs, godinot savējos īpašā pasākumā maija beigās.

Rīgas 220. PII vadītāja no vietējos ražotāju vidus vienmēr pamanās atrast sponsorus pedagogu kolektīva apbalvošanai par lieliskiem darba sasniegumiem.

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā kolektīvs kopā māk gan strādāt, gan labi saturīgi atpūsties, piemēram, dodas pie Ausekļa Ozola un sarīko dzejas dienas.

Liepājas PII “Dzintariņš” kolektīvā katrs gada sākumā uzraksta sapņus, sarullē lapiņas un gadu noglabā īpašā vietā pie vadītājas, bet gada beigās izlasa un izvērtē kā veicies ar sapņu piepildīšanu. Tāpat skolotājas pusdienslaikā kolektīvi īsteno stresa mazināšanas pasākumus, piemēram, kopā pērļo, tamborē un nodarbojas ar citiem rokdarbiem.

Tirzas pamatskolā katrs kolēģis kolēģim ir kā glābējzvans gan grūtos, gan pozitīvos brīžos. Interesanta tradīcija izveidojusies, kad pamatskolas virtuves darbinieki uzstājas skolas pasākumā kopā ar kādu klasi.

Madlienas vidusskolā svin apaļās jubilejas viss kolektīvs kopā, ir nodrošināti ar veselības apdrošināšanas polisēm pamatdarbiniekiem un darba devējs nodrošina arī briļļu apmaksu.

Zvejniekciema vidusskolā katrā Skolotāju dienā darba devējs kopā ar pašvaldības atbalstu atvēl līdzekļus un dodas mācību, atpūtas ekskursijā.

Krimuldas PII vadītāja uz jautājumu “Vai jums darbiniekiem eksistē papildus motivējošie mehānismi?” atbildēja – Es savus kolēģus vienkārši mīlu! Bērnudārzā katru rītu plkst. 8:00 ir arī vingrošana – viss kolektīvs kopā ar bērniem sporta skolotāja vadībā iesildās raitai dienai.

Rojas vidusskolai ir divi aprīkoti dienesta dzīvoklīši, kuros labprāt mitinās pamatdarbā esoši pedagogi piebraucēji. Darba koplīgums paredz pirmssvētku dienās darba laika saīsināšu līdz plkst. 14:00, kā arī brīvu laiku no Ziemassvētkiem līdz Jaunajam gadam. Bet starppriekšmetu saiknes stiprināšanai pedagogi kopīgi veido stundas, piemēram, ģeogrāfs kopā ar informātikas skolotāju. Pedagogi šajā skolā vienmēr atrod ļoti interesantus iemeslus neparastākai ikdienai un svētkiem, piemēram, pankūku balle ķīniešu jaungadā, sagādājot pašvārītās zaptes.

Liepājas PII “Liepiņa” ir īpašs bērnudārzs, kurā strādā 5 vīrieši, no kuriem 3 ir skolotāji un 2 tehniskie darbinieki.

Lizuma vidusskolā direktore uz dažādiem svētkiem pārtop par baronesi vai arī Ziemassvētku vecīti.

Pumpuru vidusskolā kolektīvam visa pamatā ir lieliska komunikācija. Vidusskolai ir paveicies ar ļoti atbalstošiem vecākiem, ar kuriem kopā daudz pārbaudījumi piedzīvoti – skolas renovācija un pagaidu telpu izbūve, griestu nobrukšana u.c.

Zemgales vidusskolā direktors izveidojis savu iekšējo darba kvalitātes vērtēšanas komisiju, kas izvērtē kolēģu sasniegumus un motivācijai diferencē amata algas likmi ik gadu, kas katram skolotājam ir savādāka. Skolotājiem līdz februārim katram jānovada kolēģiem atklātā IKT stunda.

Saldus PII “Pasaciņa” kolektīvs kopā svin Sieviešu dienu ar noslēguma balli, aicinot otrās pusītes.

Tā patiešām ir tikai niecīga daļa no redzētā, dzirdētā, sajustā un šajā konkursā pilnīgi visas izglītības iestādes, kas piedalījās, ir uzvarētājas.  Visas konkursam pieteiktās izglītības iestādes ir pelnījuši sabiedrības atzinību, jo nodrošina cienīgus darba apstākļus kvalitatīvai izglītībai.