Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izlīgšanas komisijā vienošanās par visām LIZDA prasībām nav panākta

Piektdiena 06/11/2015

Trešajā, noslēdzošajā, Izlīgšanas komisijas sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nespēja rast vienošanos par trīs būtiskiem jautājumiem – par pirmsskolu pedagogu atalgojuma pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, Augstskolu likuma 78. punkta 7. daļas izpildi pilnā apmērā un Zinātniskās darbības likuma 33. panta 2. daļas izpildi pilnā apmērā, tostarp arī par LIZDA piedāvātajiem risinājumiem minēto likumu pakāpeniskai un daļējai izpildei. 

LIZDA un IZM vienojās pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, atvēlot tam nepieciešamo laiku. Paralēli darbam pie modeļa uzlabošanas, līdz šī gada 7. decembrim pilnveidot  Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr. 1616 par valsts mērķdotācijas sadales kārtību un MK noteikumus Nr. 836 par pedagogu darba samaksu, lai uzlabotu izglītības darbinieku situāciju jau no 2016. gada  1. septembra, šim mērķim paredzot papildus finansējumu 9 miljonu eiro apmērā, kuri šobrīd rezervēti valsts budžeta projektā pedagogu darba samaksai.

Attiecībā uz Izglītības likuma 53.panta otrajā daļā noteikto normu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku  vienošanās nav panākta. IZM konceptuāli piekrīt grafika nepieciešamībai, bet puses nav vienojušās par izstrādes termiņu

Kā iepriekš ziņots, otrajā Izlīgšanas komisijā tika panākta vienošanās par to, ka IZM atbalsta izdienas pensiju piešķiršanu speciālās izglītības skolotājiem, sporta skolotājiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem, sniedzot pozitīvu atzinumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, un norādot likumprojekta ietekmi uz IZM budžetu un izdienas pensiju sistēmu kopumā. 

Tāpat arī vienošanās tika panākta par atbalstu tiem pedagogiem, kuri saistībā ar skolu tīka sakārtošanu varētu zaudēt darbu – iegūstot otru kvalifikāciju vai paaugstinot esošo, izmantojot A un B programmas. Mūžizglītības specifiskā mērķa 8.4.1. ietvaros būs iespēja pārkvalificēties arī citās profesijās. IZM informēs pedagogus par piedāvātajām iespējām. Netiek izslēgta iespēja par Labklājības ministrijas piedāvātām programmām.

Izlīgšanas komisijas lēmuma tehniska redakcijas saskaņošana un parakstīšana notiks pirmdien 9.novembrī.

Par tālāku rīcību LIZDA lems Padomes sēdē, kura notiks 11.novembrī.