Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai

Otrdiena 10/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sveic zinātnes darbiniekus Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai (World Science Day for Peace and Development). Šī diena ik gadu tiek atzīmēta 10.novembrī, un šogad UNESCO aicina izvērtēt zinātni kā vienu no ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem. 
 
Kopš 2001. gada UNESCO 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai ar mērķi atgādināt UNESCO dalībvalstīm par to atbildību pārdomātas zinātnes attīstības veicināšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā zinātnes attīstībai. Līdzās šiem mērķiem UNESCO arī izceļ nepieciešamību novērtēt un sekmēt zinātnieku savstarpējo sadarbību, zinātnieku starpdisciplināro sadarbību un zinātnes rezultātu pārnesi politikas veidošanā un ekonomikā. UNESCO LNK šīs dienas ietvaros ir iesaistījies tieši zinātnes komunikācijas jautājumu sekmēšanā, veicinot jauniešu interesi par zinātni, parādot to kā intriģējošu un interesantu mūsu dzīves sastāvdaļu, kā arī izceļot dažādos ētiskas dabas izaicinājumus līdz ar zinātnes attīstību.

Šogad Pasaules zinātnes dienā UNESCO uzsver, ka zinātniskās darbības attīstība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības 2030 plāna mērķus. Veiksmīga zinātnes attīstība rada inovatīvus risinājumus aktuālām problēmām un sabiedrības vajadzībām gan valsts, gan globālā mērogā, īpaši attīstot starpdisciplināro pieeju - zinātnei sadarbojoties ar kultūras, izglītības, kumunikācijas un citām nozarēm. 

Ņemot vērā globālā mērogā izvirzītos priekšnosacījumus sabiedrības un vides ilgtspējīgai attīstībai, Latvijā būtu steidzami jārisina samilzušās problēmas zinātnes finansēšanā, lai mūsu zinātniskie institūti būtu nodrošināti ar vajadzīgajiem resursiem, tajā skaitā cilvēkresursiem, konkurētspējīgai darbībai. 

Latvijā daudzi jaunie zinātnieki ir entuziastiski, ar plašu redzesloku, gudri un darbspējīgi, taču noturēt jaunos speciālistus ir grūti, jo to atalgojums bieži vien nesasniedz pat valstī noteikto minimālās algas apjomu. Viena no šī brīža aktuālākajām problēmām ir finansējuma pārrāvums, jo ir noslēgušies Eiropas projekti, savukārt ar bāzes finansējumu nav iespējams nodrošināt adekvātu samaksu strādājošajiem. 

LIZDA uzskata, ka nespēja risināt tādu problēmu kā akūti trūkstošo finansējumu konkurētspējīgas zinātniskās darbības nodrošināšanai, nu jau vairāku gadu garumā, ir trūkstošās politiskās gribas jautājums. LIZDA aicina ikvienu zinātnes darbinieku aktīvāk iestāties par savām tiesībām, izceļot gan labos piemērus un sasniegumus, gan tās problēmas, ar kurām nākas saskarties zinātnē strādājošajiem. 

LIZDA 20. novembrī rīkos sanāksmi zinātnisko institūciju un organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu politiskās aktualitātes zinātnes jomā.
 
UNESCO tieši 10.novembrī publicēs analītisko Zinātnes Ziņojumu (Science Report), kas tiek sagatavots ik pēc pieciem gadiem. Iepazīties ar ziņojumu un skatīties tā oficiālo atklāšanas pasākumu tiešsaitē iespējams šeit. Šajā Ziņojumā akcentēts galvenais vēstījums par zinātnes lomu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā “vairāk pētījumu – labāka attīstība”.