Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vecāku organizācijas gatavas respektēt pedagogu streiku

Otrdiena 17/11/2015

16. novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) tikās ar vairāku vecāku organizāciju pārstāvjiem, lai skaidrotu LIZDA padomes lēmumu 27.novembrī izglītības un zinātnes darbiniekiem organizēties vienotā brīdinājuma streikā. Tikšanās laikā vecāku organizācijas kopumā pauda atbalstu un gatavību respektēt pedagogu streiku.
 
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga iepazīstināja “Latvijas vecāku foruma”, “Vecāki par izglītību”, “MammamUnTetiem.lv” un “Mazākumtautību vecāku foruma” pārstāvjus ar galvenajiem arodbiedrības iebildumiem attiecībā uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu darba samaksas jauno modeli un skaidroja situāciju, kādēļ sociālais dialogs ar nozares ministriju ir nesekmīgs un LIZDA nonākusi līdz lēmumam par brīdinājuma streiku. Uzklausījuši arodbiedrību, vecāku pārstāvji izteica, ka respektē šo lēmumu un ir gatavi atbalstīt pedagogus, kuri streikos, vienlaikus norādot, ka nepieciešams aktīvāk informēt sabiedrību par to, kā norisināsies dienas kārtība izglītības iestādēs 27.novembrī.
 
LIZDA aicina vecākiem rast iespēju bērnus šajā dienā nevest uz izglītības iestādēm. LIZDA norāda, ka vecākiem ir jāinteresējas sava bērna konkrētajā izglītības iestādē, kas notiks streika dienā. LIZDA aicina izglītības iestādēs maksimāli ātri vienoties par dienas kārtību un  savlaicīgi informēt skolēnu vecākus un sabiedrību kopumā. Tas, vai skolā būs apkure, vai apkopējas turpinās savu ierasto darbu, vai strādās skolas pavāri, ir atkarīgs no konkrētās izglītības iestādes lēmuma. LIZDA no vecākiem vēlas sagaidīt izpratni par streika būtību un izrādīt cieņu pedagogiem, streika dienā rodot alternatīvas bērnu pieskatīšanas iespējas, jo, lai gan streika norises vieta ir izglītības iestāde, vairumā gadījumu streikojošajiem pedagogiem šī diena netiks apmaksāta. LIZDA neizslēdz iespēju, ka būs pašvaldības un izglītības iestādes, kuras nodrošinās darba samaksu arī par streika dienu.
 
Par to, vai mācību process būs jāatstrādā arī lemj konkrētā izglītības iestāde un pašvaldības – ja iekavētās mācības iespējams kompensēt citā mācību stundā vai kādā alternatīvā mācību satura īstenošanas formātā – piemēram, uzdodot bērniem radošo un izglītojošu praktisko darbu, tad pastāv iespēja, ka šī diena nebūs jāatstrādā. 
LIZDA atkārtoti uzsver, ka lēmums par streiku nav vēršanās pret skolēniem un to vecākiem, bet norādījums valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo situāciju un gadiem nepildītajiem solījumiem. 
 
Uzklausot arodbiedrības viedokli par pedagogu darba samaksas jauno modeli esošajā redakcijā, kopumā visi tikšanās dalībnieki atzina, ka LIZDA prasības ir pamatotas. Inga Akmentiņa – Smildziņa no Latvijas vecāku organizācijas “mammamuntetiem.lv” īpaši izcēla modelī iestrādāto zemo atalgojuma atbalsta personālam, piemēram, bibliotekāram, dienesta viesnīcas skolotājam, internāta skolotājam tas ir 550 euro pirms nodokļu nomaksas. 
 
Savukārt pārstāve no biedrības “Latvijas vecāku forums” minēja, ka lielākā neizpratne ir par sabiedrībā pastāvošo retoriku, ka izglītības nozarē tiek novirzīts salīdzinoši liels procents no valsts IKP, taču šaubas ir par to, vai kvalitāte ir atbilstoša, īpaši mazajās skolās. Inga Vanaga norādīja, ka arodbiedrība apzinās, ka mazajās lauku skolās izglītojamie valstī izmaksā dārgāk, taču praktiski visos valsts plānošanas dokumentos minēts, ka ir būtiski nodrošināt pieejamu izglītību 1.-6.klases skolēniem pēc iespējas tuvāk mājām, līdz ar to tā ir valstiska izšķiršanās šādas skolas uzturēt. 
 
Turpinot tematu par mazo lauku skolu nozīmību valstī LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos Irina Avdejeva minēja, ka bieži vien skolotāji šādās skolās pilda sociālo funkciju un iespēju robežās rūpējas par bērniem, kuriem ir ļoti nelabvēlīgs sociāli ekonomiskais stāvoklis, veicinot gan skolēnu izaugsmi, gan spēju socializēties ar pārējiem vienaudžiem. “LIZDA žūrija konkursa “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015” ietvaros apmeklēja skolas no visiem Latvijas reģioniem, un šo vizīšu laikā nereti dzirdējām gadījumus, kur skolotājs iegulda maksimālo bērnā, kuram mājās netiek nodrošināti ne droši, ne labvēlīgi apstākļi. Aizverot šādas skolas, mēs riskējam, ka šāda veida bērni no izglītības sistēmas vispār izkritīs, un tas valstij un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai izmaksās vēl dārgāk”, tā I. Avdejeva.
 
I.Akmentiņa: “Ja arodbiedrība publiskajā retorikā vairāk runātu par šīm problēmām, tad tiktu lauzts stereotips, ka LIZDA vienīgais fokuss ir uz algu pieaugumu, aizmirstot citas labai izglītībai pakārtotās lietas.”
 
Lita Konopore, biedrība “Vecāki par izglītību”: “Redzu, ka LIZDA dara maksimāli daudz, lai aizstāvētu savu biedru intereses un citām organizācijām vajadzētu ņemt piemēru, iestājoties par savām interesēm un rūpējoties par to redzeslokā esošajām sfērām un sociālajām grupām.”
 
I.Vanaga: “Mēs, kā arodbiedrība, nevaram pildīt pilnīgi visas funkcijas un aptvert visus interesējošos jautājumus, kas skar pārdomātas, kvalitatīvas izglītības politikas veidošanu Latvijā, kā arī rūpēties par ikviena bērna labklājību un sociālo drošību, taču piekrītu, ka sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, varam izcelt problēmas, kuras redzam un mudināt atbildīgās institūcijas tām pievērst uzmanību un risināt šos jautājumus.”
 
LIZDA un vecāku pārstāvju tikšanās noslēdzās ar konceptuālām un arī jau konkrētām sadarbības iespējām. Arodbiedrība cer uz tālāku konstruktīvu sadarbību ar visām vecāku organizācijām.
 
Biedrība "Latvijas Vecāku forums": Mēs respektējam skolotāju rīcību, izvēloties streiku, lai novērstu piedāvātā skolotāju atalgojuma modeļa nepilnības, tomēr ceram uz reformu turpinājumu.