Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina darba devējus savlaicīgi vienoties par darba samaksu streika dienā

Piektdiena 20/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) informē, ka darba devējam, vienojoties ar LIZDA dalīborganizāciju/pirmorganizāciju/institūcijas arodorganizāciju, ir iespēja lemt par darba samaksas neieturēšanu brīdinājuma streika dienā 27. novembrī. Saskaņā ar Streiku likuma 28.pantu streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi.

LIZDA izsaka atzinību un pateicību tām pašvaldībām, kuras jau ir lēmušas atbalstīt pedagogus apmaksājot streika dienu. Aicinām arī pārējās pašvaldības izvērtēt šādu iespēju, kā arī izprast un respektēt tos pedagogus, kuri piedalīsies streikā.

Darba devēja (pašvaldības/iestādes vadības) un arodbiedrības vienošanās paraugs

LIZDA atkārtoti uzsver, ka lēmums par streiku nav vēršanās pret pašvaldībām, bet prasība valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo nevienlīdzīgo situāciju, ilgstoši nerisinātām izglītības nozares problēmām, gadiem nepildītajiem solījumiem un spēkā esošu normatīvo aktu neievērošanu. 

Jautājumu gadījumā vērsieties pie LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētājiem vai LIZDA juriskonsultes Brigitas Fricsones (brigita.fricsone@lizda.lv; 278 97 701; 672 702 73)