Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIVA aicinājums Latvijas izglītības iestāžu vadītājiem

Trešdiena 25/11/2015

Latvijas izglītības iestāžu vadītāji ir cilvēki, kuriem sabiedrība uzstāda visaugstākās prasības profesionālajā jomā, kuriem jāspēj pieņemt gudrus un izsvērtus lēmumus jebkurās dzīves situācijās, arī tādās, kuru risināšanai brīžiem pietrūkst spēka, padoma un draudzīga atbalsta.
 
Šobrīd pienācis laiks atbalstīt savus darbiniekus un dot pedagogiem iespēju netraucēti realizēt likumdošanā paredzētās tiesības izmantot streiku savu interešu aizstāvībai. LIZDA organizētais brīdinājuma streiks 27.novembrī nav vērsts pret konkrēto darba devēju vai pašvaldību. Tas nevēršas pret izglītojamiem un viņu vecākiem. Tas ir brīdinājums mūsu likumdevējiem un valdībai, kuri neizrāda vēlmi mainīt savu attieksmi pret izglītības un zinātnes nozarē nodarbinātajiem.
 
Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valde aicina gan LIVA biedrus, gan izglītības iestāžu vadītājus, kuri vēl nav iekļāvušies mūsu organizācijā, gādāt, lai ikvienā Latvijas pirmskolas iestādē, skolā un augstskolā pedagogi varētu tiešām brīvi un demokrātiski izvēlēties savu attieksmi par LIZDA izteikto aicinājumu uz streiku.