Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: Pašvaldības ir tiesīgas lemt par streika dienas apmaksu

Trešdiena 25/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību, ka Valsts darba inspekcija norādot, ka Streiku likums neparedz tiesības darba devējiem, kuri nav kolektīvā interešu strīda puses, izskatīt jautājumus par darba samaksas izmaksu  streika laikā iesaistītajiem pedagogiem, nepievērš uzmanību tam, ka kolektīvā interešu strīda puse – Izglītības un zinātnes ministrija – nav tiesīga ieturēt darba samaksu streikojošajiem darbiniekiem, tā kā nav šo darbinieku darba devējs, kā arī nav tiesīga aizliegt pašvaldībām pieņemt šādu lēmumu. Pašvaldību kontos ieskaitītā valsts budžeta mērķdotācija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr. 437 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, ir finansējums, par kura izlietojumu ir atbildīga pašvaldība.
 
Izglītības kvalitātes valsts dienests savās atbildēs neskaidro jautājumus, kas attiecas uz darba samaksu streika laikā, savukārt, Valsts darba inspekcija savā vēstulē vērš uzmanību uz to, ka sniegtais skaidrojums par tiesību normu piemērošanu vērtējams vienīgi kā juridiski nesaistošs Darba inspekcijas viedoklis.
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pašvaldības pieņemt savus lēmumus, pamatojoties uz Streiku likuma 28.panta pirmo daļu, kā arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 3.punktu: “3) pašvaldība izmanto tai šajā likumā paredzēto iespēju pašai lemt par attiecīgās atlīdzības daļas piešķiršanu, apmēru vai izmaksu”.
 
LIZDA izsaka pateicību tām pašvaldībām, kuras ir pretimnākošas, atbalstošas un saprotošas pret tiem izglītības darbiniekiem, kuri ir nolēmuši pievienoties arodbiedrības pieteiktajam vienas dienas brīdinājuma streikam 27.novembrī. Pašvaldības ir izrādījušas interesi un atradušas risinājumus, lai streikojošā pedagoga darba alga tiktu saglabāta arī streika dienā. Augsti vērtējamas tās pašvaldības, kuras morāli iedrošina un neliek šķēršļus izglītības nozarē strādājošajiem paust savu attieksmi.