Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības vēstule Latvijas amatpersonām

Ceturtdiena 26/11/2015

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komiteja (ETUCE) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, Finanšu ministram Jānim Reiram, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam Kārlim Šadurskim un Saeimas priekšsēdētajai Inārai Mūrniecei, kurā pauž atbalstu un vienotību ar Izglītības un zinātnes darbiniekiem Latvijā, aicinot valdību brīdinājuma streiku uztvert kā nopietnu nozaru neapmierinātības signālu.

ETUCE vēstulē raksta: 

“Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotais brīdinājuma streiks ir spēcīgs signāls, kas atspoguļo saspīlēto situāciju izglītības nozarē Latvijā. Jau diezgan ilgu laiku mūsu kolēģi pauž savas bažas par izglītības darbinieku pārslodzi, nevienlīdzīgo atalgojumu skolotājiem, atbalsta personālam, augstākās izglītības personālam un zinātniekiem.”

“Acīmredzot, pedagogu pacietība gaidīt, kad viņu profesionālais darbs tiks novērtēts, ir izsmelta.”

“LIZDA nav sasniegusi vēlamos uzlabojumus, neskatoties uz visdažādākajiem mēģinājumiem risināt situāciju sadarbības ceļā.”

“Tiem izglītības darbiniekiem, kas protestēs šī situācija ir kļuvusi nepieņemama, un viņi ir gatavi parādīt “sarkano karti”. Vairāk kā 20 000 izglītības un zinātnes darbinieki apvienosies, lai panāktu algas paaugstinājumu vispārējās izglītības pedagogiem, pirmsskolu pedagogiem, kā arī situācijas uzlabošanos mazajās lauku skolās. LIZDA prasa, lai tiktu palielināts augstākās izglītības un zinātnes finansējums.”

“LIZDA jums atgādina, ka izglītībā strādājošo darbam ar skolēniem un studentiem ir jābūt novērtētam. Pirmajam solim, ka jūs esat sadzirdējuši nozari, jābūt patiesai vēlmei atsākt īstu un efektīvu sociālo dialogu.”

“Mēs ceram, ka Jūs uzņemsieties atbildību un reaģēsiet, lai novērstu pastāvošo neapmierinātību. Kā sociālajiem partneriem, jums ir jāizvērtē LIZDA priekšlikumi un piedāvātie risinājumi ilgtspējīgai izglītības sistēmas uzlabošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību ikvienam.”

“Sektora stiprināšana, neuzgriežot muguru un neignorējot alternatīvus priekšlikumus, ir galvenais priekšnoteikums, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti.”

“ETUCE turpinās sekot līdzi notikumu attīstībai Latvijā un atbalstīt LIZDA centienus panākt, lai tiek nodrošināts adekvāts atalgojums un labāki darba apstākļi izglītības un zinātnes darbiniekiem.”