Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LZA atbalsts brīdinājuma streikam

Piektdiena 27/11/2015

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis rudens pilnsapulces atklāšanā izteicis morālu atbalstu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rosinātajam streikam. LZA prezidents atzīmēja, ka šī streika motivācijā pirmoreiz atskan ne tikai vēlme konfrontēt nozares ministrijas politiku ar izglītības darbinieku prasību pēc taisnīgas samaksas, bet arī atgādinājums par LZA, LZP un pie Ministru prezidenta biroja izveidotās Pētniecības un inovāciju stratēģijas padomes gan Saeimai, gan valsts izpildvarai vairākkārt izteiktajiem brīdinājumiem par zinātnei katastrofālajām sekām, kas iestāsies Zinātniskās darbības likuma nepildīšanas un starptautiski fondēto līdzekļu nepilnīgas apguves dēļ. 

O.Spārītis uzsvēra, ka "streiks notiks, un tam ir izteikts mūsu politisks atbalsts, taču pastāv šaubas, vai tas nesīs vēlamo rezultātu. Ar šīm sūrajām prognozēm visos līmeņos gan izpildvaru, gan politiķus ir brīdinājis akadēmiķis Ivars Kalviņš, un šajās dienās kārtējo reizi savai valdībai to atgādina arī LZA."

LZA atbalsta vēstule lasāma šeit.