Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izsaka pateicību pašvaldībām par atbalstu izglītības darbiniekiem

Trešdiena 02/12/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka pateicību pašvaldībām par izrādīto sapratni un atbalstu, kā arī novērtē tās pašvaldības, kuras spēja rast iespēju apmaksāt streika dienu pedagogiem.

Pašvaldību izpratne par streiku un situāciju izglītības un zinātnes nozarē arodbiedrībai un ikvienam pedagogam bija ļoti būtiska. Ar pašvaldību atbalstu 24 577 izglītības un zinātnes darbinieki 27. novembrī iestājās par to, lai pārtrauktu valdības pārstāvju nievājošo un nihilistisko attieksmi, kas ir destruktīva un neveicina pozitīvas pārmaiņas nozarē.

Streiks un cita veida protesti nav tikai par to, lai palielinātu algas, tā ir katra pilsoniskā iesaiste, lai nepieļautu bezatbildīgu attieksmi no valdības un nozares ministrijas puses, jo ikvienam bērnam ir tiesības saņemt kvalitatīvu, pieejamu, bezmaksas izglītību un ikvienas progresīvas valsts pamatā ir attīstīta, mūsdienīga zinātniskā darbība.

Domājot par Latvijas nākotni un attīstību, nevaram klusēt par problēmām, kuras redzam izglītībā un zinātnē. Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu profesionāļi izbrauc no valsts, zaudē prieku par savu darbu un pierod pie tā, ka netiek sadzirdēti. 

Ceram uz turpmāku pašvaldību atbalstu un konstruktīvu sadarbību!

LIZDA izsaka pateicību: 
  
Mazsalacas novada pašvaldībai
Naukšēnu novada pašvaldībai
Rucavas novada pašvaldībai 
Nīcas novada pašvaldībai
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
Rundāles novada pašvaldībai
Iecavas novada pašvaldībai
Vecumnieku novada pašvaldībai
Kandavas novada pašvaldībai
Engures novada pašvaldībai 
Jaunpils novada pašvaldībai
Tukuma novada pašvaldībai
Alūksnes novada pašvaldībai
Apes novada pašvaldībai
Salacgrīvas novada pašvaldībai
Rīgas pilsētas pašvaldībai
Alojas novada pašvaldībai
Lubānas novada pašvaldībai
Liepājas pilsētas pašvaldībai
Alsungas novada pašvaldībai
Skrundas novada pašvaldībai
Krustpils novada pašvaldībai
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai
Amatas novada pašvaldībai
Vecpiebalgas novada pašvaldībai
Raunas novada pašvaldībai
Līgatnes novada pašvaldībai
Pārgaujas novada pašvaldībai
Cēsu novada pašvaldībai
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
Valmieras pilsētas pašvaldībai
Madonas novada pašvaldībai
Lielvārdes novada pašvaldībai
Ikšķiles novada pašvaldībai
Auces novada pašvaldībai
Dobeles novada pašvaldībai
Tērvetes novada pašvaldībai
Cesvaines novada pašvaldībai
Brocēnu novada pašvaldībai
 
LIZDA lūdz dalīborganizāciju pārstāvjus ziņot par tām pašvaldībām, kuras bijušas saprotošas un atbalstošas, kā arī tām pašvaldībām, kuras radušas iespēju apmaksāt streika dienu.