Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA nesagaida pārliecinošu IZM piedāvājumu

Pirmdiena 07/12/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadība 7.decembrī tikās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai iepazītos ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto piedāvājumu attiecībā uz nozarei piešķirto 9 miljonu eiro izlietojumu pedagogu darba samaksai 2016.gadā, ko LIZDA streikā pieprasīja pārejas periodam pirms jaunā atalgojuma modeļa.

Seile kategoriski noraidīja iespēju veikt jebkādus Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 un Nr. 836 uzlabojumus, tādejādi tajos neparedzot darba samaksas nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, nepieļaujot darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem.

Ministrija uzstāja uz modeļa pilnveidi kā vienīgo alternatīvu un prezentēja iespējamos uzlabojumus līdz šim izstrādātajā pedagogu darba samaksas reformā. Tikšanās laikā ministre atzina, ka attiecīgajam izmaiņu piedāvājumam nav veikti aprēķini. IZM nespēja sniegt atbildes uz vairākām neskaidrībām kas arodbiedrībai radās, piemēram, kā tieši tiks piemēroti koeficienti un kādas ir normētās skolēnu izmaksas mērķdotācijas aprēķināšanai pašvaldībām, kādi ir noteiktie procenti darbam ar izglītojamajiem individuāli un grupās pēc mācību stundām, kāda ir šo iestrādņu fiskālā ietekme, vai un kā tiks atrisināts mazo skolu pedagogu, pirmsskolu pedagogu un atbalsta personāla atalgojuma jautājums. Tāpat arī nav redzama modeļa kopaina, jo ministrijas piedāvātie principi tika pasniegti tikai prezentācijas formā, un nav veiktas iestrādnes normatīvā akta projektā par pedagogu darba samaksu, lai gan par to tika panākta konrēta vienošanās 6.novembra Izlīgšanas komisijas sēdē. Līdz ar to arodbiedrībai un citiem sociālajiem partneriem nav iespējams pārliecināties par to, kā modelis darbosies kopumā un kādas izmaiņas tas radīs visos izglītības līmeņos. 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga šodienas tikšanos komentē kā neprofesionālu: "Nebija sajūta, ka prezentācijā iekļautajām modeļa iestrādnēm ir reāls pamatojums, jo uz daudziem jautājumiem atbilžu nav. Tāpat arī nav veikti aprēķini, lai gan ministrijai bija vairāk kā mēnesis laika, lai izstrādātu piedāvājumu pedagogu darba samaksai 2016. gadā. Ministrijas prezentācijā neredzēju, ka būtu ņemtas vērā LIZDA streika prasības, lai uzlabotu situāciju atbalsta personālam, pirmsskolu pedagogiem un mazo skolu pedagogiem, kā arī lai netiktu atņemts finansējums pedagogu atalgojumam lielajās skolās, lai to novirzītu mazajām skolām."

Pirmsskolu pedagogu atalgojuma jautājums novirzīts IZM prezentācijas sadaļā “nākamie soļi”, kas paredz politisku vienošanos par pirmsskolu pedagogu atlgojumu.

LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Edgars Grigorjevs: "Ko nozīmē politiska vienošanās? Vai tiešām nozares ministrijai nav savas konkrētas nostājas par to, kādam jābūt cienīgam pirmsskolas pedagogu atalgojumam? Streika dienā gandrīz 40% no streikotājiem bija tieši pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki, un šodien vienīgā atbilde, ko viņi saņem ir –  nepieciešama politiskā vienošanās."

Savukārt, attiecībā uz finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, ministrija savā prezentācijā minējusi, ka MK noteikumu projekts tiks papildināts ar LIZDA prasīto atalgojuma pieaugumu augstskolu pedagogiem, lai gan Seile uzsvēra, ka papildus finansējums šim mērķim netikšot novirzīts. Rektoru padome tāpat kā LIZDA norāda, ka šādas iestrādnes var tikt iekļautas tikai tādā gadījumā, ja tiks piešķirti papildus nepieciešamie finanšu līdzekļi.

Uz tikšanos ar ministrijas vadības pārstāvjiem bija ieradusies arī LIZDA Dobeles starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Baiba Zaremba, kura piedalījās arī IZM un LIZDA izlīgšanas komisijas sēdēs. Uz jautājumu, kā vērtē ministrijas piedāvātos risinājumus B.Zaremba atbild: "Grūti spriest, jo piedāvātas tikai dažas lietas, bet nav skaidri konkrēti skaitļi." Zaremba komentē, ka bija rēķinājusies nevis ar vispārīgiem vārdiem un virspusējām idejām, bet ar reāliem aprēķiniem. "Šīs vispārējās formas nevieš skaidrību!" – tā B.Zaremba. 

Sanāksmes laikā M.Seile minēja, ka ministrijai nepieciešama vēl viena nedēļa, lai veiktu aprēķinus. Tā kā ministrijas prezentācija ir publiski pieejama, LIZDA vadība uzstāj uz Mārītes Seiles ierašanos LIZDA Padomes sēdē 9.decembrī, lai skaidrotu un pamatotu ministrijas piedāvātos principus. 

I.Vanaga: “Pret IZM šodien izplatīto informāciju jāizturas atbildīgi, pedagogiem ir tiesības pēc iespējas ātrāk saprast, kāda būs viņu darba samaksa 2016. gadā, un uz kādiem principiem balstoties veidosies šī alga. Neraugoties uz to, ka valdība faktiski beigusi pastāvēt esošajā sastāvā,  izglītības un zinātnes ministrei ir jāizrāda cieņa pedagogiem un jāpamato ministrijas paveiktais darbs mēneša garumā. Pēc Izlīgšana komisijas abas puses parakstīja vienošanos par to, ka 7. decembrī ministrija būs izstrādājusi pilnveidotu normatīvā regulējuma projektu, lai uzlabotu izglītības darbinieku darba samaksas nosacījumus 2016. gadā. Šī vienošanās ir jāpilda!”

Uz jautājumu vai M.Seilei būtu jāturpina darbs kā izglītības un zinātnes ministrei, I.Vanaga atbild vairāk noraidoši: “Pašreizējai ministrei pietrūkst politiskās gribas un ietekmes, lai viestu pozitīvas pārmaiņas izglītībā un zinātnē. Ir ļoti būtiski, lai ministrs ieklausās nozarē strādājošajos un attīsta konstruktīvu sociālo dialogu ar sociālajiem partneriem. Pēc šodienas vēl vairāk pārliecinājos, ka ministrija šobrīd nestrādā kvalitatīvi un atbilstoši tam, kādas ir vajadzības, lai viestu pārdomātas un ilgtspējīgas pārmaiņas nozarē.”