Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: Sociālais dialogs ar IZM sasniedzis kritiski zemu līmeni

Piektdiena 18/12/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), kā lielākā nozares arodbiedrība, norāda, ka sociālais dialogs ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ir sasniedzis kritiski zemu līmeni. Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile vairākkārtīgi publiski paudusi, ka viņa jūtas kā skolēnu, studentu un zinātnieku ministre, tādā veidā klaji diskriminējot pašus izglītības pakalpojuma sniedzējus – pedagogus, kas ir svarīgākais cilvēkresurss kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Kopš 27. novembra brīdinājuma streika pagājis teju mēnesis, taču efektīvi mēģinājumi uzlabot ministrijas komunikāciju ar nozares darbiniekiem nav novēroti.

LIZDA nevar izvērtēt IZM mēneša darbu un veiktos uzlabojumus pedagogu darba samaksas modelī, jo aprēķini jaunajām iestrādnēm no ministrijas puses joprojām nav atsūtīti. Zināms, ka IZM aprēķinus nosūtījusi Finanšu ministrijai un uzsāktas sarunas jau ar tādiem sociālajiem partneriem kā Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība. Šāda rīcība no ministrijas puses nav korekta un tas neveicina efektīvu sociālo dialogu pārmaiņu ieviešanai. Nav pieļaujams, ka jaunās algu reformas principi tiek slēpti no pašiem izglītības darbiniekiem, tajā pat laikā tos detalizēti pārrunājot ar citiem sociālajiem partneriem.

LIZDA iestājas par pārdomātām un ilgtspējīgām izglītības reformām. Arodbiedrība uzsver, ka pedagogu darba samaksas modelim ir jābūt caurskatāmam un saprotamam ikvienam izglītībā strādājošajam. IZM ir jāuzlabo pārmaiņu komunikācija un jāspēj atklātāk runāt par tām problēmām, kuras skar jaunā algu reforma. Neskatoties uz to, kas turpinās darbu kā Izglītības un zinātnes ministrs, tam jābūt skolēnu, studentu, zinātnieku un arī pedagogu ministram, jo pozitīvas pārmaiņas izglītībā nav iespējamas bez profesionāla, motivēta un cienīga pedagoga.

LIZDA, atkāroti uzsver IZM nepildīto Izlīgšanas komisijas vienošanos, kurā paredzēts, ka 7. decembrī ministrija iepazīstinās arodbiedrību ar normatīvo aktu projektu, kurā skaidri un nepārptotami redzams, kā tiks izlietoti pedagogu darba samaksai piešķirtie papildus 9 miljoni eiro un kā veidosies izglītības darbinieku atalgojums jau pēc deviņiem mēnešiem – no 2016.gada 1.septembra. Pedagogi joprojām nav informēti par izmaiņām, kas skars viņu atalgojumu, tādejādi radot papildus stresu un nedrošības sajūtu.