Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izveidota LIZDA pirmorganizācija LLU

Otrdiena 05/01/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ar prieku ziņo, ka 10. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē tika izveidota LIZDA pirmorganizācija, kurā aicināts iestāties ikviens universitātes darbinieks. LIZDA savā aktīvajā darbībā iestājas par izglītības un zinātnes darbinieku tiesībām un interesēm, kā arī nodrošina dažādus pakalpojumus un izdevīgus nosacījumus saviem biedriem.
 
Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:
LIZDA pirmorganizācijas ir vairākās Latvijas reģionālajās augstskolās, un tagad tāda izveidota arī LLU. Būtiski, ka LLU veido astoņas dažādu nozaru fakultātes, kurām ir sava loma ne tikai reģiona līmenī, bet arī nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Pirmorganizācijas izveide LLU nodrošinās arī šīs, Zemgales reģiona lielākās augstskolas, darbinieku tiesību un interešu pārstāvniecību pašas universitātes ietvaros, nozaru ministrijās, Saeimā, Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, Augstākās izglītības padomē, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā un citās institūcijās, ar kurām sadarbojas vai kurās pārstāvēta LIZDA.