Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA oficiālā vēstule Saeimas frakcijām par pirmsskolas pedagogu atalgojumu

Ceturtdiena 07/01/2016

2016.gada 11.janvārī koalīcijas partiju sadarbības sēdē plāno izskatīt jautājumu par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējuma avotu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nosūtījusi oficiālu vēstuli Saeimas frakcijām ar lūgumu ņemt vērā sociālo partneru priekšlikumus un neaizmirst par noslēgtajām vienošanām ar arodbiedrību, kurās minēts, ka partijas apņemas atbalstīt pirmsskolu pedagogu atalgojuma pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, lai mazinātu pašvaldību slogu un nevienlīdzību starp pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algām.

LIZDA oficiālās vēstules saturs:

Balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pausto informāciju, 2016.gada 11.janvārī koalīcijas partiju sadarbības sēdē, tiks izskatīts jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējuma avotu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vēlas Jūs informēt atkārtoti un aicina ņemt vērā sociālo partneru viedokli.

LIZDA uzskata, ka IZM izstrādātajā pedagogu darba samaksas jaunajā modelī  ir neproporcionāls un diskriminējošs atalgojums pirmsskolas izglītības pedagogiem, salīdzinot ar vispārējas un profesionālās izglītības pedagogiem, jo:

1. modeli plāno ieviest 2016.gadā, bet pirmsskolas izglītības iestādēs vien no 2018.gada. Tas nozīmē, ka pirmsskolu pedagogi pakāpenisku algas paaugstinājumu var sagaidīt vien pēc diviem gadiem; 

2. amata alga vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem skolotājiem paredzēta no 760 – 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem skolotājiem amata alga paredzēta no 580 – 640 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

LIZDA uzskata, ka darba algai ir jābūt vienādai visās izglītības pakāpēs, jo izglītības un  kvalifikācijas prasības visiem skolotājiem ir vienādas. Šāds atalgojums nav adekvāts par veicamo atbildīgo un nozīmīgo darbu pirmsskolās. Nosakot šādas algas, neizdosies palielināt jau tā trūkstošo pirmsskolu pedagogu skaitu. Jauniešiem nav motivācijas šim darbam, kuru joprojām no saviem līdzekļiem finansē un arī jaunajā modelī paredzēts, ka turpinās finansēt pašvaldības. Ņemot vērā pašvaldību lielo ieguldījumu izglītībā, LIZDA joprojām uztur savu prasību, ka  jāparedz pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas daļējs finansējums no valsts budžeta, ko līdz šim pie varas esošās valdības solījušas jau 10 gadu garumā.  Papildus finansējuma nodrošināšana no valsts budžeta veicinātu jauno speciālistu ienākšanu, nevienlīdzības mazināšanos un kvalificētu speciālistu piesaisti pirmsskolas izglītības iestādēs.

LIZDA uzsver, ka ir pazaudēts modeļa sākotnējais uzstādījums – veicināt vienlīdzību un izglītības kvalitāti, piesaistīt jaunos pedagogus, un tam piešķirt nepieciešamo papildus valsts finansējumu.

Vēršam uzmanību, ka pirms 12.Saeimas vēlēšanām ar arodbiedrību Jūsu partija noslēdza vienošanos, kurā apņēmās pakāpeniski, sākot ar 2016.gadu, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu par izglītības programmu īstenošanu nodrošina no valsts budžeta. 

LIZDA rosina veikt grozījumus Izglītības likumā nosakot, ka valsts piedalās daļējā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā.

http://skaties.lv/latvija/bernudarzu-audzinataji-jutas-diskrimineti-nauda-algu-palielinasanai-joprojam-nav-atrasta/