Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un LIVA strādā pie alternatīva pedagogu algu modeļa pilnveides

Ceturtdiena 11/02/2016

10. februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) tikās, lai kopīgi izvērtētu alternatīvu pedagogu darba samaksas modeli, ko, konsultējoties ar LIZDA un LIVA, izstrādājis Ikšķiles vidusskolas direktors Česlavs Batņa. Sanāksmes laikā organizācijas konceptuāli atbalstīja direktora izstrādāto modeli un vienojās veidot darba grupu, lai pilnveidotu alternatīvo modeli un drīzumā to prezentētu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), nozarē strādājošajiem un sabiedrībai. Pirmā darba grupas sanāksme notiks 11. februārī, plkst. 10:00, LIZDA birojā.

Ņemot vērā konstruktīvās pamata iestrādnes alternatīvajā modeļa versijā, LIZDA un LIVA vienojās veidot darba grupu, izvirzot trīs pārstāvjus no katras organizācijas, lai vienotos par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kuri izskanēja sanāksmes laikā. Darba grupā jāvienojas, kā tiks sadalīts laiks mācību stundu gatavošanai dažādos mācību priekšmetos, kā veidosies slodze pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un kāda būtu vēlamā proporciju sadale starp skolēnu skaitu un izglītības iestādes administrāciju un atbalsta personālu, kā arī citām būtiskām niansēm. 
LIZDA un LIVA darba procesa gaitā plāno sadarboties arī ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas lielo pilsētu asociāciju, kā arī aicinās iesaistīties IZM pārstāvjus.

Alternatīvais pedagogu darba samaksas modelis paredz visiem pedagogiem (neatkarīgi no skolēnu skaita skolā) EUR 1150.00 lielu atalgojumu par 40 stundu darba nedēļu, līdz ar to tiktu mazināta nevienlīdzība starp dažādās izglītības iestādēs un pakāpēs strādājošajiem, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem salīdzinājumā ar vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem. Šajā modeļa versijā paredzēta arī 30% piemaksa pedagogiem, ko nosaka izglītības iestādes vadītājs pēc noteiktiem kritērijiem. LIZDA un LIVA rosina valstiskā līmenī izstrādāt vienotus piemaksas pamatkritērijus, ņemot vērā pedagogu darba kvalitāti, darba stāžu u.c. Tāpat par kritērijiem jāvienojas arī pašvaldībās un izglītības iestādēs. 
Kopumā šī modeļa versija vērtējama kā caurskatāmāka un saprotamāka, pedagogiem būs daudz vieglāk orientēties, kā veidojas viņu individuālā darba slodze un attiecīgi – darba alga.

Kā zināms, IZM izstrādātais pedagogu atalgojuma modelis netika atbalstīts, jo, ieviešot piedāvāto Ministru kabineta noteikumu projektu, daudzu pedagogu atalgojums samazinātos. Vairāki sociālo partneru priekšlikumi netika ņemti vērā, savukārt IZM prezentētās pēdējās modeļa iestrādnes vēl joprojām nav iespējams objektīvi izvērtēt, jo tām trūkst pamatotu aprēķinu.