Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jauna LIZDA biedra iesnieguma forma

Otrdiena 16/02/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) informē, ka ir izveidota jauna LIZDA biedra iesnieguma forma.
Ja esi nolēmis iestāties Latvijā lielākajā sabiedriskajā organizācijā un izmantot visas LIZDA biedra iespējas, Tev jāiepazīstas ar LIZDA statūtiem un mērķiem, jāaizpilda jauna biedra iesniegums un jāiesniedz tas savas darba vietas arodorganizācijai. 
 
BIEDRA IESNIEGUMS 

Iestāšanās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) ir brīvprātīga. Par LIZDA biedru var kļūt ikviens darbinieks, kas strādā, ir strādājis izglītības vai zinātnes iestādē, mācās vai studē kādā izglītības iestādē, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai kādas citas piederības. 

-> Uzzini vairāk par iestāšanos arodbiedrībā
-> Uzzini vairāk par biedra iespējām