Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība ar Izglītības un zinātnes ministriju noslēdz vienošanos par sadarbību

Trešdiena 16/03/2016

16.03.2016. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padome tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu nozares aktuālos jautājumus un noslēgtu vienošanos par sadarbību.

Vienošanās noslēgta, lai sekmētu izglītības un zinātnes nozares attīstību, sociālo dialogu, demokrātiju un nodrošinātu izglītības un zinātnes nozares strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību. Sadarbības līgums ietver nosacījumus, kas attiecas ne tikai uz izglītības sistēmas attīstību, izaugsmi un kvalitātes novērtēšanu, bet akcentēs arī būtiskos jautājumus par kuriem jāpanāk vienošanās valstiskā līmenī –  pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējums no valsts budžeta, finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un zinātnei, sociālā atbalsta programma pedagogiem, kuri, iespējams, varētu zaudēt darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī jauno pedagogu piesaistīšanu darbam izglītības sistēmā.

Kā uzskata LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, šīs vienošanās parakstīšana ir būtiska, jo apliecinās to, ka starp iesaistītajām pusēm iecerēta konstruktīva un profesionāla sadarbība. "Abām pusēm ir kopīgi mērķi. Vienošanās iekļauj jautājumus par izglītības un zinātnes jomas kvalitātes un finansējuma aspektiem. Būtiski, lai kopīgā sadarbība uzlabotu situāciju izglītības un zinātnes jomā strādājošajiem, lai ilgtermiņā iegūtu izglītojamie, studenti un sabiedrība. Pozitīvs aspekts ir tas, ka ministrs ir gatavs šāda veida vienošanos parakstīt, jo ar iepriekšējo ministri vienošanās netika noslēgta,” minēja Vanaga.

LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā, kas apvieno 30 tūkstošus izglītības un zinātnes darbiniekus ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai. LIZDA apvieno 54% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

LIZDA un IZM vienošanās par sadarbību from Latvian Trade Union of Education and Science Employees