Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība un Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai

Ceturtdiena 14/04/2016

Starptautiskajā Izglītības līderu samitā (ISTP) 2016. gada 4.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz nākamajam 2017. gadam. Par prioritāti tika izvirzīta uzticība, kas paredz sociālo partneru un ministrijas kopīgas diskusijas par veicamajām reformām nozarē un pedagogu lomu pārmaiņu ieviešanā. Starp prioritātēm tika noteikts arī atbalsts, kas paredz pedagogu kompetenču attīstību izciliem sasniegumiem un reģionālās konferences par līderību, pārmaiņu ieviešanu, sociālo dialogu u.c. Par būtisku tika izvirzīts pedagoga tēls, kas tiktu motivēts ar balvu par inovāciju un izcilām mācību pieejām, kampaņa pozitīvo piemēru izplatīšanai.
 
Vienošanās