Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LBAS 1.maijā rīko akciju “Par cienīgu darbu veselam un izglītotam cilvēkam Latvijā”

Ceturtdiena 21/04/2016


LBAS valde 19.aprīlī pieņēma vienbalsīgu lēmumu: rīkot akciju – tautas sapulci “Par cienīgu darbu veselam un izglītotam cilvēkam Latvijā” 1.maijā plkst. 11.00, Rīgā, Doma laukumā.
1.maijs ir Darba svētki un LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena, tādēļ LBAS aicina visus valsts iedzīvotājus ar savu klātbūtni šajā Latvijas demokrātijas dzimšanas dienā apliecināt vēlmi dzīvot sakārtotā valstī, kurā tiek realizētas iedzīvotāju sociālekonomiskās tiesības, kurā ar cienīgu darbu var nodrošināt cienīgu algu, labu izglītību un pieejamu veselības aprūpi.
Pievērst nopietnu uzmanību katastrofālajai situācijai veselības aprūpē aicināja Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), un šim aicinājumam atsaucās visas LBAS dalīborganizācijas.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina savus biedrus atbalstīt pasākumu, jo izglītības un zinātnes nozarē ir daudz neskaidrību un neatrisinātu problēmjautājumu, kas skar gan darbinieku cienīgu atalgojumu, gan izglītības un zinātnes kvalitāti. Šīs neskaidrības rada bažas izglītības un zinātnes nozares darbiniekos. Izvairīšanās nodrošināt viņus ar cienīgu darbu ir ieilgusi problēma, kas veicina Latvijas izglītības un zinātnes vides degradāciju.
Lai gan atskan nopietni brīdinājumi, ka, nespēja nodrošināt pienācīgu veselības aprūpi un izglītību, ir jāuztver kā apdraudējums Latvijas drošībai, tomēr ir spēki, kas vēlas padarīt Latviju aizvien nedrošāku un iedzīvotājiem nedraudzīgāku. Tādēļ arodbiedrības uzskata, ka ir pienācis izšķirošais brīdis, kad ikvienam ir jāizvēlas – vai samierināties ar tālāku Latvijas izmērdēšanu un noskatīties, kā labu veselības aprūpi saņem tikai turīgie un izredzētie, vai arī rīkoties, lai nekavējoties novērstu šo valsts drošības apdraudējumu.
20 gadu laikā līdzšinējās politikas dēļ Latvija ir pazaudējusi 25% iedzīvotāju un 40% jauniešu. Neskatoties uz to, Latvijas bankas eksperti un viņiem pietuvinātās aprindas šo situāciju grib pasliktināt vēl vairāk, iespējamo veselības nozares finansējuma palielināšanu nosaucot par “naudas likšanu caurā maisā”.
Ar šo paziņojumu tiek ignorēts PVO pētījums, kas apliecina Latvijas veselības aprūpes sistēmā ieguldīto līdzekļu izlietojuma efektivitāti un tiek ignorēti gan starptautiski atzītu auditoru, gan Valsts kontroles ziņojumi par nepamatoti zemiem pakalpojumu apmaksas tarifiem veselības aprūpē. Jau ziņots, ka Latvijā veselības aprūpe šogad % no iekšzemes kopprodukta (IKP) saņem mazāko finansējumu kopš 2001.gada. Diemžēl sekas ir smagas: veselības aprūpes pieejamība Latvijā ir vissliktākā ES, pieaug gan rindas ārstniecības iestādēs, gan arī invaliditāte un mirstība.
Satversme paredz, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts, kur ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz veiktajam darbam atbilstošu samaksu, sociālo nodrošinājumu, garantētu medicīnisko palīdzību un izglītību. 
Kopīgi nosargāsim savas likumīgās tiesības!

Pēteris Krīgers,
LBAS priekšsēdētājs