Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērš uzmanību uz sadarbību

Trešdiena 27/04/2016

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pamatojoties uz parakstīto vienošanos ar Izgītības un zinatnes ministriju (IZM) par sadarbību, kā arī pamatojoties uz labas pārvaldības, cieņpilna, profesionāla un konstruktīva sociālā diologa principiem,  lūdz līdz 29.04.2016. darba grupas sanāksmei par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi iesniegt  IZM attiecīgos ministru kabineta noteikumu projektus.

Skaties plašaku LIZDA viedokli šeit: https://www.youtube.com/watch?v=EiPOJosgAIc