Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas vēstule Izglītības un zinātnes ministrijai

Piektdiena 29/04/2016

Pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parakstīto vienošanos par sadarbību, kā arī pamatojoties uz labas pārvaldības, cieņpilna, profesionāla un konstruktīva sociālā dialoga principiem, LIZDA un LIVA lūdz līdz 29.04.2016. darba grupas sanāksmei par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi iesniegt  attiecīgo ministru kabineta noteikumu projektus.

 

Vēstules oriģināls