Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mūsu valsts ir izaugusi no biedrībām

Pirmdiena 02/05/2016

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 1.maijā organizēja tautas sapulci “Par cienīgu darbu, veselību un izglītību Latvijā”, kas notika  Rīgā, Doma laukumā. Šajā tautas sapulcē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA).

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga savā runā pauda:"Mūsu misija ir pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos. 
Mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste ir teicis: “...mūsu valsts ir izaugusi no biedrībām; katrs, kas ko dara biedrībā, dara valstij”. LIZDA ir kā nozarē strādājošo tiesībsargs, kā atgādinājums valdības un Saeimas deputātu sirdsapziņai par to, cik nozīmīga ir izglītības un zinātnes loma sabiedrībā, cik svarīgi ir šajās jomās strādājošie. Tik daudz ir ieguldīts ēkās, ielās, iekārtās, bet vai pietiekami ir ieguldīts cilvēkā – vai pietiekami novērtēts gan ar uzslavu, pateiktu paldies, gan arī ar cienīgu darba samaksu. LIZDA apvieno biedrus sākot no pirmsskolas izglītības pakāpes beidzot ar zinātniekiem, tādēļ īsi, bet par visiem, jo viņi visi mums ir vienlīdz svarīgi:
 
Pirmsskolas izglītība - Tie ir pirmie cilvēki, kuriem mēs uzticam savus bērnus un mazbērnus. Tas ir pamatu pamats, un mēs nevaram turpināt pieļaut, ka audzinātājas ar augstāko izglītību par šo darbu saņem nedaudz virs 300 EUR mēnesī. Jā, mēnesī.
Vispārējā izglītība - Tā ir tik daudzveidīga un plaša, tajā strādā un mācās visvairāk no izglītības sektora. Ir jāmazina pārslogotība darbā, kopīgiem spēkiem jāceļ mērķtiecīgi grautais pedagoga prestižs. Nav pieļaujams, ka mazā skolā nesamaksā par visu paveikto darbu, nav pieļaujams, ka lielās skolas skolotājam samazinās algu, lai to palielinātu citam kolēģim mazajā skolā. Jānodrošina vienlīdzīguma un taisnīguma principi starp nozarē strādājošajiem.
Profesionālā izglītība – lieli ES fondu līdzekļi ieguldīti profesionālās izglītības iestādēs, iekārtās. Ja mēs gribam, lai vēl labāk sagatavo jaunos speciālistus, tad beidzot jāiegulda arī mācībspēkos.
Speciālā izglītība -  kas palīdz bērnam ar īpašām vajadzībām maksimāli iekļauties pasaules spraigajā dzīvē un  izmantot  pilnvērtīgi dzīves daudzveidīgos piedāvājumos. To ir daudz un šiem speciālistiem ir īpaša misija, kur nepieciešams vairāk gan fiziskā, gan morālā spēka. Bet vai novērtējums ir adekvāts?
Profesionālā ievirze – sportā, mūzikā, mākslā dejā. Te atrodam mūsu valsts lepnumus, talantus – mūsu Latvijas dzintarus. Mēs lepojamies par šiem dzintariem un tā tam jābūt, bet radīsim iespēju atcerēties un novērtēt šo dzintaru atradējus- pedagogus.
Interešu izglītība  - visi pulciņi, skolēnu talantu attīstība, tālāko izglītības un darba gaitu ceļvedis, saturīga laika pavadīšana. Kā mēs priecājamies par katru lietu, ko bērns radījis vai par katru priekšnesumu. Tas nav pieņemami, ka te valsts naudu dod pēc pārpalikuma principa – nepilnus 60 EUR gadā (nepilni 5 EUR mēnesī) par vienu bērnu. 
Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, karjeras konsultants, speciālais pedagogs) – mūsdienās bez šiem cilvēkiem nav iedomājama skolas pilnvērtīga ikdiena. Šo speciālistu ir par maz, lai savlaicīgi palīdzētu skolēniem, vecākiem, pedagogiem, un lai neielaistu virkni problēmu. Viņi ir vajadzīgi šodien, lai rīt nenotiktu kāda nelaime, lai rīt nebūtu citu nozaru ministrijām jātērē nauda, citu nozaru speciālistiem jātērē laiks savlaicīgi nesniegtas palīdzības dēļ.
Bibliotekāri, internātskolu pedagogi – nav atbalsta personāls, bet līdzvērtīgi pedagoģiskie darbinieki izglītības iestādēs. Bibliotekāriem jābūt praktiski ar divām izglītībām, lai varētu veikt šo darbu, un sen ir beigušies tie laiki, kad viņi izsniedz rudenī un pavasarī saņem grāmatas. Internātskolu pedagogi ir – jāpilda skolotāja, mammas, tēta, psihologa un drauga loma. Nav pieļaujami, ka viņiem nosaka viszemāko atalgojumu visā pedagogu saimē.
Augstākā izglītība un zinātne – Paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai par atbalsta vēstuli. Īpaši šajās jomās gadiem netiek pildīti spēkā esošie likumi. Piemēram, minimālā alga MK noteikumos asistentam noteikta 481 EUR mēnesī, lektoram 602 EUR mēnesī. Zinātnieki ir vēl nestabilākā situācijā, bet peļņu nesošus izgudrojumus prasa ik uz soļa. Mums saka - ja gribi un vari – maksā vairāk nekā valsts nosaka, bet no kā, ja likumus nepilda un bāzes (pamata) finansējumu nepalielina. 
 
Raimonds Vējonis ir teicis:
“Mūsu skolotāji ir mūsu ceļveži un padomdevēji – sākot no mazotnes līdz pat augstskolas absolvēšanai, bet jo sevišķi skolā, kad tiek ielikti vērtību un zināšanu pamati visai tālākajai dzīvei. Jūs esat tie, no kuru darba un aizrautības ir atkarīgas mūsu bērnu un jauniešu gaišo prātu iespējas atraisīt talantus, iemācīties kritiski domāt, analizēt un izveidoties par personībām, kuras sniegtu nozīmīgu devumu Latvijas valsts un sabiedrības labā.”
 
Aicinājums – sabiedrībai Saeimas un valdības pārstāvjus novērtēt pēc padarītajiem darbiem, ne tikai solījumiem.
Aicinājums Saeimas un valdības pārstāvjiem atbalstīt ne tikai ar solījumiem, bet arī ar darbiem  šos ceļvežus un padomdevējus (no iestādes vadītāja līdz tehniskajam darbiniekam) izglītības un zinātnes jomā, lai iegūtu ikkatrs atsevišķi un visa Latvijas sabiedrības kopumā".