Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un Pierīgas pašvaldības nav apmierinātas ar IZM izstrādāto modeli

Otrdiena 10/05/2016

 

 

 

 

 

 

 

LIZDA aizvien nav apmierināta ar izstrādāto modeli, jo vēl ir virkne jautājumu, uz kuriem nav konkrētu

atbilžup://nra.lv/latvija/171941-sadurskis-pedagogu-darba-samaksas-modelis-sak-patstavigu-dzivi.htm 

Pierīgas novadu pašvaldību vadītāju atklātā vēstule par pedagogu atalgojuma modeli 

Lasi šeit:http://www.lizda.lv/content/files/Atklata%20vestule%20(1).docx