Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Normatīvo aktu projekti

Ceturtdiena 19/05/2016

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumu projekts MK 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1616 „ Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

 Grozījumu projekts MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

LIZDA atzinums