Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Normatīvo aktu projekti

Ceturtdiena 19/05/2016

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumu projekts MK 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1616 „ Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

 Grozījumu projekts MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

LIZDA atzinums