Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sveiciens dzimšanas dienā!

Ceturtdiena 19/05/2016

LIZDA novēl saviem biedriem:

Acīs - prieku, 

Lūpās - smaidu, 

Sirdī - vienmēr sauli! 

Lai panākumiem bagāts un radošs ikdienas darbs, lai katra diena vainagojas ar mazajām un lielajām uzvarām, kas raisa prieku un gandarījumu par paveikto.

Paldies, ka esat kopā ar mums!