Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA padomes tikšanās ar IZM ministru Kārli Šadurski - pedagogu darba samaksas modeļa izvērtējums

Piektdiena 20/05/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes biedri trešdien (18.05.2016) padomes sēdē, kurā piedalījās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, pauda neizpratni, kādā veidā direktoriem pašlaik plānot nākamo mācību gadu, lai viņu darbiniekiem, proti, skolotājiem, būtu skaidrs, kas viņus sagaida septembrī. Šāda neizpratne ir tāpēc, ka vēl nav zināms, vai jaunais modelis tiešām tiks apstiprināts un ieviests.

Šadurskis skolu direktoriem ieteica patlaban nākamo mācību gadu plānot pēc diviem modeļiem - gan pēc spēkā esošā, gan arī pēc jaunā.
 

Jaunais skolotāju atalgojuma modelis paredz, ka turpmāk uz vienu skolotāju būs jābūt vairāk skolēnu nekā šobrīd. Tiks ieviestas sešas dažādas proporcijas atkarībā no teritoriālā iedalījuma – vismazāk bērnu uz skolotāju drīkstēs būt mazapdzīvotajos lauku reģionos, vislielākie koeficienti attiecīgi būs Rīgā un republikas pilsētās.
 
Pēc tikšanās ar ministru Kārli Šadurski, LIZDA ir apkojusi pedagogu darba samakas modeļa ieguvumus, zaudējumus un neskaidrības. 

Lizda izvērtējums from Latvian Trade Union of Education and Science Employees