Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pauž savu atbalstu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un to pedagogiem

Otrdiena 31/05/2016

Šodien, 31.maijā plkst. 11.30, pie Ministru kabineta (MK) norisināsies Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas, Mākslas skolu skolotāju asociācijas un Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas pikets. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atbalsta piketa noteiktās prasības - kultūrizglītības skolu finansēšana un vienlīdzīga attieksme no valdības puses pret mākslas un mūzikas skolu pedagogiem.
 
LIZDA ir aktīvi sekojusi līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbam, kas saistīts ar pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi. LIZDA kā IZM sadarbības partneris ir paudusi savu nostāju, ka pašreiz piedāvātā modeļa versija ir nepilnvērtīga, jo ir aizmirsta vesela virkne ar pedagogiem. Paredzētā reforma neievieš skaidrību vairāku pedagogu nākotnē. IZM izstrādātajā pedagogu darba samaksas modelī joprojām nav skaidri minēts profesionālās ievirzes izglītības iestāžu finansējuma avots, kas rada bažas par finansējuma esamību.
 
LIZDA iestājas par vienlīdzīguma un taisnīguma principiem un vadlīnijām izglītības nozarē. Ir jāturpina darbs pie reformas, jo pedagogs nedrīkst no tās ciest un būt pakļauts ārējiem riska faktoriem. Ir jāievieš skaidrība, kas sagaida pedagogu gan tuvākā, gan tālākā nākotnē.
 
LIZDA atkārtoti atgādina, ka ir jāuzsāk darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes, jo tam ir jābūt cieši saistītam ar pedagogu darba samaksas pilnveidotajiem MK noteikumiem. Pamats grafika izstrādes pieprasīšanai ir Izglītības likuma 53. panta 2.punkts un 26.04.2016. apstiprinātais Valdības rīcības plāns.
 
LIZDA pauž savu atbalstu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un vadītājiem. LIZDA iestājas par savu biedru interesēm un taisnīguma principiem nozarē.