Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izveidotas jaunas arodorganizācijas

Ceturtdiena 02/06/2016

LIZDA Valde ir reģistrējusi jaunas arodorganizācijas:
 
  • 01.06.2016. Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodorganizācija, par kuras priekšsēdētāju ir ievēlēts Mg. med. vet. Agris Zirnītis, Veterinārmedicīnas fakultātes lektors;
  • 31.05.2016. Iecavas Mūzikas un mākslas skola, par kuras priekšsēdētāju ir kļuvusi  Dace Mežiņa;
  • 28.04.2016. Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde „Liepziediņš", par kuras priekšsēdētāju ir kļuvusi Dzintra Eglīte;
  • 28.04.2016. Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, par kuras priekšsēdētāju ir kļuvusi Linda Zeltiņa.
 

Sveicam LIZDA biedru pulkā!