Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pārskats par pedagogu darba samaksas modeli (papildināts)

Trešdiena 08/06/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi seko līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbam, kas saistīts ar pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi. Pamatojoties uz 25.05.2016. saņemtajiem un papildinātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem LIZDA pauž savu viedokli.

LIZDA pedagogu darba samaksas modeļa izvērtējums 

LIZDA atzinums par 25.05.2016. saņemtajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:

LIZDA atzinums