Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pieprasa pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un likumu normu neizslēgšanu

Trešdiena 08/06/2016


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga piedalījās 31. maija Ministru kabineta sēdē, kurā izskatīja informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā".
 
 
Informatīvā ziņojuma projekta versija: http://ej.uz/LIZDAprotokollemums 
Informatīvā ziņojuma gala versija: http://ej.uz/LIZDAsedesprotokols
LIZDA daudzkārt ir pieprasījusi izstrādāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku atbilstoši Izglītības likuma 53. panta otrajai daļai. Nozares ministrs solīja, ka šāds grafiks tiks izstrādāts, taču LIZDA konstatēja, ka šī informatīvā ziņojuma projektā nekas nav minēts par attiecīgā grafika izstrādi.
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga sēdes ietvaros lūdza papildināt informatīvā ziņojuma projekta 6. punktu, kas noteiktu, ka IZM jāizstrādā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Tā rezultātā informatīvais ziņojums tika papildināts ar punktu:”6.34. Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) sagatavot un atbilstoši vidējā termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus Izglītības likuma 53. panta otrajā daļā noteiktajam pedagogu darba samaksas palielinājuma grafikam, sākotnēji paredzot atbilstošu reformu īstenošanu izglītības nozarē”.
 
Ziņojuma projektā bija iekļauti šādi punkti:
“9. Lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu atbilstību valstī noteiktajām politikas prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī faktiskajām finansiālajām iespējām, ministrijām sagatavot likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem likumos, iekļaujot valsts budžeta 2017. gadam likumprojektu paketē un paredzot izslēgt šādas finansējuma noteiktajā apmērā normas:
9.1. Izglītības un zinātnes ministrijai:
9.1.1. Augstskolu likuma 78. panta septīto daļu (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta);
9.1.2. Zinātniskās darbības likuma 33. panta otro daļu (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);
9.1.3. Sporta likuma 13. panta pirmās daļas otro teikumu (budžeta apakšprogrammas “Augstas klases sasniegumu sports” finansējuma apmērs tiek noteikts ne mazāks, kā iepriekšējā budžeta gadā)”.
 
MK sēdes ietvaros LIZDA uzstāja, norādot valsts amatpersonām, ka 9. punkts jāizslēdz no informatīvā ziņojuma projekta, kas arī tika panākts.
 
LIZDA norāda un arī turpmāk pieprasa, lai nevienā dokumenta projektā netiktu apspriesta attiecīgo likumu pantu izslēgšana, kas kategoriski nav pieļaujama un ir nosodāma.
LIZDA līdzdalība un panāktais šajā MK sēdē tikai kārtējo reizi apstiprina, ka mūsu organizācijas lielums, spēks, klātbūtne un aktivitāte ir vitāli svarīga, lai iestātos par savu biedru tiesībām un interesēm.