Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tikšanās ar Latvijas Studentu apvienības pārstāvjiem

Ceturtdiena 09/06/2016

Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga, LIZDA eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Līga Paula tikās ar Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenti Mairu Belovu un LSA akadēmiskā virziena vadītāju Arkādiju Zvaigzni. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par augstskolu akadēmiskā personāla un zinātnieku slodžu harmonizēšanu un darba grupas izveidi par šo tēmu, studentu budžeta vietu sadalījumu, kā arī par augstskolu kvalitātes rādītājiem Latvijā.