Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pieprasa pasteigties ar lēmuma pieņemšanu par pedagogu darba samaksas noteikumiem

Ceturtdiena 16/06/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norāda, ka nepieciešams intensīvāks darbs saistībā ar jauno pedagogu darba samaksas noteikumu pieņemšanu, jo pedagogiem maksimāli ātri ir jāzina, kā tiks aprēķināta viņu darba slodze un, kāda būs darba samaksas likme nākamajā mācību gadā. 
 
LIZDA aktīvi seko līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbam, kas saistīts ar pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi. Pamatojoties uz 25.05.2016. saņemtajiem un papildinātajiem Ministru kabineta (MK) noteikumu projektiem, LIZDA ir publiski paudusi savu viedokli par pedagogu darba samaksas noteikumu “plusiem” un “mīnusiem”, kā arī ir  nosūtījusi savus priekšlikumus noteikumu pilnveidošanai un uzlabošanai IZM. LIZDA uzsver, ka pedagogu atalgojuma modelis patreizējā variantā nav atbalstāms un ir jāuzlabo. Šobrīd nav skaidrs vai Pierīgas izglītības iestāžu pedagogiem nesamazināsies darba samaksa, nav skaidrības arī par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 – 4 gadi. Nav zināms finansējuma avots kultūrizglītības pedagogiem un augstskolu mācību spēkiem.
 
LIZDA pieprasa uzņemties atbildību un pieņemt maksimāli ātri gala lēmumu. Pārlieku ilgi tiek meklēti kompromisi un politiskās cīņas ir ieilgušas. Ir pēdējais laiks ieviest skaidrību, lai nozarē strādājošie var lemt par turpmāko rīcību, jo pedagogiem ir jāzina, cik liela slodze tiem būs no septembra un vai to iztikas avots būs pietiekošs, lai turpinātu darbu izglītības nozarē. 
 
LIZDA uzskata, ka paralēli jauno pedagogu darba samaksas noteikumu apstiprināšanai MK, nepieciešams steidzamības kārtā izstrādāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Pamats grafika izstrādes pieprasīšanai ir Izglītības likuma 53. panta otrā daļa un 26.04.2016. apstiprinātais Valdības rīcības plāns.
 
LIZDA vairākkārt ir vērsusies pie Ministru prezidenta Māra Kučinska ar aicinājumu tikties un pārrunāt aktualitātes, problēmjautājumus un iebildumus par pedagogu darba samaksas noteikumiem, taču līdz šim nav saņemta atbilde. LIZDA uzskata, ka svarīga ir sadarbība un vienota virzība uz mērķi, lai sasniegtu maksimāli labvēlīgāko iznākumu.
 
Arī šajā situācija LIZDA pieprasa valdības pārstāvjus būt atsaucīgiem un iesaistīties problēmjautājumu risināšanā un uzņemties atbildību par izglītības nozares nākotni Latvijā.